Main content

De impact van trauma strekt zich uit tot diverse psychische en fysieke klachten, waaronder auto-immuunziekten, hart- en vaatziekten, en chronische pijn. Dit raakt niet alleen het individu, maar heeft ook gevolgen voor hun naasten en uiteindelijk de gehele samenleving.

In Nederland maakt zo’n 80% van de bevolking minstens één potentieel traumatische ervaring mee gedurende hun leven.

Uitdagingen in zorgcapaciteit en kennis

De groeiende vraag naar gespecialiseerde behandeling voor trauma-gerelateerde klachten wordt geconfronteerd met ontoereikende zorgcapaciteit en versnipperd aanbod. Een tekort aan de juiste kennis leidt tot onbegrip, stigmatisering, en lange wachttijden voor passende behandelingen. Dit vormt niet alleen een individueel probleem maar heeft ook bredere implicaties voor de maatschappij als geheel.

Traumanet: een centrale hub voor informatie en ondersteuning

Om deze uitdagingen aan te gaan, introduceert Traumanet een online platform als centrale hub voor informatie, verhalen, en praktische handvatten. Dit initiatief streeft ernaar om bezoekers onafhankelijk van professionele zorg meer inzicht te bieden in trauma. Hiermee wil Traumanet niet alleen het individu, maar ook hun naasten ondersteunen bij het omgaan met de gevolgen van trauma.

Initiatiefnemer met persoonlijke ervaring

Traumanet is het geesteskind van de Nederlandse psycholoog Anne Marsman, die in 2021 promoveerde op onderzoek naar de langdurige impact van ingrijpende jeugdervaringen. Haar eigen ervaring met trauma en psychische klachten vormt de basis van Traumanet. Het platform integreert wetenschappelijke kennis met persoonlijke ervaring door samen te werken met professionals, wetenschappers, en mensen die hun eigen traumaverhaal delen.

Anne was bovendien medestichter van het online informatie platform PsychoseNet Nederland (2014) en een bron van inspiratie voor de huidige website PsychoseNet België(2017).

De mensen achter de schermen van Traumanet

De Traumanet redactie bestaat momenteel uit:

  • Anne Marsman: hoofdredacteur en initiatiefnemer
  • Annemarije Sjoerdsma: webredacteur

Ontdek Traumanet en vind een waardevolle bron van informatie, (h)erkenning, en praktische ondersteuning om samen de uitdagingen van trauma aan te gaan. Samen bouwen we aan een gemeenschap die begrip en heling bevordert.

  • Deel deze pagina: