Main content

Beste allen,

De afgelopen weken is het thema ‘ervaringswerk in de geestelijke gezondheidszorg’ druk besproken geweest en dat had een directe aanleiding.

Brenda Froyen heeft een boek geschreven ‘Ben ik dan nu weer normaal’ en heeft hiermee het maatschappelijke debat geopend rond ervaringsdeskundigheid in de zorg.

Omdat we veel belang hechten aan dit thema, willen we dit niet onbesproken laten. Daarom willen we je heel graag uitnodigen op ons rondetafelgesprek ‘Ervaringswerk in de geestelijke gezondheidszorg’. We willen hiermee een forum creëren waar veel verschillende stemmen aan bod kunnen komen en waar kan uitgewisseld/ gedebatteerd worden. We focussen op het belang van ervaringen – zowel van hulpverleners, patiënten en familie – die voor elk een meerwaarde betekenen in hun betrokkenheid in de zorg; en op hoe dat het best kan georganiseerd worden.  Het is hierbij geenszins onze bedoeling tot een synthese te komen.

Deze uiteenzetting zal een plek krijgen in het Psyche magazine van december.

Het rondetafelgesprek gaat door op  dinsdag 1 december van 17u tot maximum 19u. 

Wie schuift mee aan (de virtuele) tafel? We hebben een panel bestaande uit:

  • Hubar Sylvia:  lector aan de Sociale Hogeschool Heverlee,  sociaal werker in een wijkgezondheidscentrum in Leuven,
  • Albert Nathalie: Verantwoordelijke vrijwillige ervaringswerkers overHoophuis en Team Ed, patiëntenvertegenwoordiger Uilenspiegel
  • Mezzofonte Jasmine: ervaringswerker Steunpunt GG
  • Boone Davy: Ervaringswerker in PC Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas, betrokken bij WEP
  • De Caluwé Dirk: familievertegenwoordiger Emergo

Het gesprek wordt gemodereerd door Peter Dierinck die, naar goede gewoonte, alles in goede banen zal leiden.

Ook de andere genodigden krijgen voldoende ruimte om hun mening te brengen.  Als je zin hebt om mee aan te sluiten, wees welgekomen!

De mail mag doorgestuurd worden naar andere mogelijke geïnteresseerden.

Aangezien er nog geen versoepelingen van de corona-maatregelen in zicht zijn, zal dit online plaats vinden. Gelieve jullie deelname te bevestigen via elke@steunpuntgg.be

Deelname kan via de zoomlink: https://us02web.zoom.us/j/89053113063

Hopelijk tot dan!

Vriendelijke groeten,

 

Rik Van Nuffel en Peter Dierinck

Steunpunt Geestelijke Gezondheid vzw, Tenderstraat 14, 9000 Gent

 

 

  • Deel deze pagina: