Main content

Van 31 augustus tot 4 september 2022 vond in Perugia de internationale ISPS conferentie ‘Co-constructing healing spaces’ plaats. ISPS draagt als internationale organisatie de trialoog tussen professionelen, mensen met psychose-ervaring en ook hun familieleden hoog in het vaandel. Perugia was de uitgelezen plek voor de organisatie van dit congres. Want…

Hervorming van de GGZ

Perugia was immers 50 jaar geleden dè plaats in Italië waar de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg naar een zorg in de gemeenschap op succesvolle wijze verliep. Een samenwerking tussen de lokale besturen, verpleegkundigen, psychiaters, patiënten en familieleden lukte erin niet alleen de grote psychiatrische asielen te sluiten maar creëerde alternatieven in de gemeenschap in de ganse regio van Umbrië.

Kunst en creativiteit

Kunst en vormen van kunsttherapie hebben een belangrijke rol gespeeld in het hervormingsproces naar zorg in de gemeenschap. Dit was ook de reden dat voor het eerst in de geschiedenis van ISPS een parallel programma met een echt Kunstenfestival werd georganiseerd in de gebouwen van het congres. Deze conferentie werd bijgewoond door vele mensen uit Nederland en Vlaanderen die er ook een actieve bijdrage hebben geleverd. We ontdekten dat talrijke, nieuwe creatieve initiatieven rond psychose in onze Lage Landen zich ontwikkelen.

Perugia in België

ISPS Nederland Vlaanderen nodigde daarom al deze mensen uit om hun verhaal te vertellen voor een breed Nederlands en Belgisch publiek. Op die manier kunnen personen die de voorbije zomer de kans niet hadden naar Perugia te reizen een glimp opvangen van wat tijdens dit congres leefde. Ook diegenen die een actieve bijdrage hebben geleverd, krijgen alzo de mogelijkheid elkaar te horen, vermits dit door de vele simultane parallelle sessies tijdens de conferentie zelf niet haalbaar was.

Van harte welkom.

Inschrijving en meer informatie via ludi.vanbouwel@skynet.be


  • Studiedag op 27 januari 2023
  • Congrescentrum van UPC KU Leuven Leuvensesteenweg, 517 3070 Kortenberg
  • Een organisatie van ISPS-Nederland-Vlaanderen en het zorgprogramma psychose van UPC KU Leuven
  • Deel deze pagina: