Main content

Vraag

Dag PsychoseNet

Ik lijd al geruime tijd aan CSS en heb het moeilijk met te aanvaarden dat ik chronische stress ondervind; ik wil van alles doen, maar vind de moed niet om eraan te beginnen. Ik ben constant moe en heel angstig, het lijkt of gans m’n lichaam tegen spartelt. Nu mijn vraag is ‘kan een psycholoog me helpen of kinine’? ‘En wat kan ik ook doen om deze cirkel te doorbreken?’

Vriendelijke groeten,

Mario

Antwoord

Beste Mario,

chronische stress resulteert in veel angst, psychische en fysieke spanning, en uiteindelijk dus ook aanhoudende vermoeidheid. Het recuperatievermogen en de psychische en fysieke belastbaarheid of draagkracht vertonen dan beperkingen. De (begrijpelijke!) frustratie en identiteitsworsteling die dit teweegbrengt, als het lang aanhoudt, is vaak groot, en draagt helaas niet bij aan je herstel, integendeel.

Over kinine bestaat m.i. op dit moment althans te weinig stevige bewijskracht om het veelvuldig en regulier voor te schrijven. De zoektocht naar biologische interventies op het stresssysteem in het algemeen is overigens al verscheidene decennia gaande, en totnogtoe zonder echt spectaculair resultaat. De kennis van stressresponssysteem is zeker wel toegenomen, maar daardoor weten we ook hoe complex het georganiseerd is en hoeveel verschillende biologische, psychologische en sociale factoren bij elk individu op een andere manier kunnen bijdragen en met elkaar interageren in het ontregelen van dit hypercomplexe systeem. Van zodra je aan één "knopje" draait, worden immers meestal ook andere elementen in het systeem beïnvloed, en niet steeds op de gewenste manier.

Wat we zeker wel weten is dat werken aan de kennis van je zelf en omgangsstijl met taken en potentiële stress (hoe klein ook), én voortdurend leren zoeken waar je fysieke (en psychische) grens ligt en die proberen zo vaak als mogelijk te respecteren zonder niets meer te doen, wel bijdragen tot een betere levenskwaliteit en herstel. Daarvoor is begeleiding bij een psycholoog, al dan niet aangevuld met kinesitherapeutische en/of lichaamsgerichte begeleiding, doorgaans wel zeker zinvol.

Ik zou je dus zeker toewensen dat je in samenspraak met je behandelende arts eens een afspraak bij een psycholoog maakt, waarvan je huisarts weet dat die op dergelijke manier werkt en ervaring heeft.

Wim Simons

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 35-50
Beantwoord door: Wim Simons op 14 juni 2022
Expert Avatar

Wim is behandelend en beleidspsychiater in de VZW St. Annendael in Diest. Samen met de multidisciplinaire teams binnen en buiten het ziekenhuis probeert hij voortdurend in een verbindende en evenwaardige open dialoog te gaan met mensen met ernstige psychiatrische problemen én hun betrokkenen. Om samen te werken aan hun herstel.

  • Deel deze pagina: