Main content

Vraag

Beste mevrouw Hantson,

Ik woon in een straat waar iemand woont die psychoses heeft en die voor heel wat overlast zorgt. De politie is al geregeld aan de deur geweest. Ze zou brand gesticht hebben waardoor de gevels van de buren beschadigd werden. Door onvoldoende bewijs dat zij dit heeft gedaan heeft de politie toen beslist om niet over te gaan naar een gedwongen opname.

Ze bedreigt vaak de buren, maar dat beperkt zich tot verbale bedreigingen. Een aantal buren willen klacht tegen haar indienen. Haar kinderen zelf zouden haar graag laten opnemen. Is het mogelijk om over te gaan tot een gedwongen opname?

Kan u mij verder helpen en misschien een antwoord op mijn vraag formuleren?

Alvast bedankt!

Antwoord

Beste,

Een gedwongen opname is een zeer heftige gebeurtenis dat heel wat impact kan hebben op de betrokken persoon en op diens omgeving. Een gedwongen opname is natuurlijk pas mogelijk wanneer er is voldaan aan drie voorwaarden, namelijk (1) de aanwezigheid van een geestesziekte, (2) het vormen van een gevaar voor zichzelf of voor anderen en (3) er mag ook geen andere geschikte behandeling mogelijk zijn.

Er bestaan twee procedures om een gedwongen opname te realiseren.

Vooreerst is een gedwongen opname mogelijk wanneer de belanghebbenden (bijvoorbeeld familieleden, vrienden, huisarts...) een schriftelijk verzoek indienen bij het bevoegde vredegerecht. Bij dit verzoek moet dan een medisch verslag worden gevoegd. De vrederechter zal nadien beslissen of een gedwongen opname, al dan niet, moet bevestigd worden.

Naast deze gewone procedure, bestaat er nog een spoedprocedure. Als er een acute situatie is, kan de politie contact opnemen met de procureur des Konings, die dan, op basis van een medisch verslag van de gerechtsarts kan overgaan tot een onmiddellijke opname. Na een observatieperiode van 10 dagen kan de vrederechter de gedwongen opname eventueel bevestigen.

Ter volledigheid wordt opgemerkt dat er voor een gedwongen opname geen bewijs moet bestaan dat de betrokken persoon een misdrijf heeft gepleegd. Het volstaat dat is voldaan aan de drie toepassingscriteria (geestesziekte, gevaar en geen alternatieven). Indien de overlast en de bedreigingen dusdanig ernstige en gevaarlijke proporties aannemen voor de buurtbewoners en de persoon in kwestie, kan de politie dus wel de nodige stappen ondernemen voor een gedwongen opname. Op het moment van de tussenkomst van de politie zou de betrokkene dus eigenlijk "volledig buiten haar zinnen" moeten zijn, waardoor de politie haar zou begeleiden naar een spoeddienst zodat een arts dan misschien de nodige medische verslagen zou kunnen opmaken.

Ik hoop dat u en uw buurtbewoners met deze informatie iets meer geholpen zijn.

Mvg,

Julie Hantson

Beantwoord door: Julie Hantson (advocate) op 8 november 2018
  • Deel deze pagina: