Main content

Vraag

Beste,

Mijn broer heeft last van eczeem en meet een oplossing van chloordioxide om dit probleem op te lossen. Inname van dit middel heeft echter nier- en leverfalen tot gevolg. Hij ontkent dat hij zijn leven in gevaar brengt. Hij gaat niet meer naar een gewone huisarts, maar bezoekt enkel alternatieve niet erkende medische specialisten.

Ik denk dat een gedwongen opname noodzakelijk is. Hoe moet ik zo een procedure in gang zetten? Er zit heel wat haast achter, want mijn broer zou op 1 september naar Nieuw-Zeeland willen verhuizen.

Alvast bedankt!

Antwoord

Beste,

Een gedwongen opname is mogelijk wanneer de belanghebbenden (bijvoorbeeld familieleden, vrienden, huisarts...) een schriftelijk verzoek indienen bij het bevoegde vredegerecht. Bij dit verzoek moet een omstandig geneeskundig verslag worden gevoegd. De vrederechter zal nadien beslissen of een gedwongen opname moet worden bevestigd.

Het omstandig geneeskundig verslag mag niet ouder zijn dan 15 dagen. Bovendien moet in het verslag de gezondheidstoestand van de persoon en de symptomen van de ziekte worden beschreven. Het verslag mag trouwens niet worden opgesteld door een arts die een bloed- of aanverwant van de betrokkene is.

Op basis van het omstandig geneeskundig verslag zal de Vrederechter nagaan of er is voldaan aan de voorwaarden van een gedwongen opname, met name (1) de aanwezigheid van een geestesziekte, (2) het gevaar voor zichzelf of een andere en (3) causaal verband tussen de geestesziekte en het gevaar.

Ik hoop dat u met deze informatie iets meer geholpen bent.

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 49
Beantwoord door: Julie Hantson op 4 oktober 2019
Expert Avatar

Julie Hantson is een advocaat gespecialiseerd in het medisch recht en het gezondheidsrecht. Zij legt zich onder andere toe op de rechten van de patiënten en de gedwongen opname. Als onderzoeker is zij ook verbonden aan de Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (AHLEC) van de Universiteit van Antwerpen.

  • Deel deze pagina: