Main content

Vraag

Beste,

Mijn zus woont in het buitenland en heeft een zware psychotische aanval. Zij heeft waanbeelden en angstaanvallen maar wilt geen medische hulp. Zij gelooft dat zij bezeten is door een demon en dat enkel een sjamaan haar kan helpen.

Ik ga er naartoe voor een week om er voor haar te zijn. Wat kan ik doen om haar zover te krijgen dat ze mee gaat naar België om verzorgd te worden?

Alvast bedankt!

Antwoord

Beste,

Het is zeer invoelbaar dat je bezorgd bent over het welzijn van jouw zus, die ver weg woont. Ik begrijp dat je optimaal gebruik wil maken van het gegeven dat je voor een week bij haar zal zijn teneinde er voor haar te kunnen zijn en haar beter te kunnen helpen. Na hierover grondig te hebben nagedacht, ben ik tot deze suggesties gekomen:

Eerst en vooral lijkt het me van essentieel belang om je zus te tonen dat je empathie en begrip hebt voor haar gevoelens. Tracht tijdens gesprekken, aandachtig te luisteren naar haar zorgen zonder haar waanideeën te weerleggen. Een voorbeeld zou kunnen zijn: "Ik begrijp dat deze spirituele benadering voor jou belangrijk is, en ik ben hier om je te steunen, ongeacht de richting die je kiest."

Daarnaast is het raadzaam om haar perspectief te verkennen door open vragen te stellen over haar overtuigingen en waarom ze de voorkeur geeft aan een sjamaan. Bijvoorbeeld: "Kun je me meer vertellen over hoe je de sjamaanbenadering ziet in vergelijking met andere vormen van hulp? Ik ben nieuwsgierig naar jouw ervaringen."

Een derde advies dat ik zou geven is dat het belangrijk is om informatie te delen over professionele hulp en op een rustige manier de voordelen ervan te bespreken. Een voorbeeld van een gesprek zou kunnen zijn: "Ik heb wat onderzoek gedaan naar therapeuten in België die ervaring hebben met soortgelijke situaties. Misschien kunnen we er samen naar kijken?"

Het kan ook waardevol zijn om de kwaliteit van de gezondheidszorg in België te benadrukken en te laten zien hoe deze hoogwaardige ondersteuning biedt voor psychische gezondheidsproblemen. Deze aanpak kan perfect gecombineerd worden met de spirituele voor een meer holistische benaderingswijze. Bijvoorbeeld: "In België hebben we toegang tot deskundige professionals die kunnen helpen. Het kan een waardevolle aanvulling zijn op je spirituele zoektocht."

Verder is het aan te raden lokale steun te betrekken door bronnen en professionals in Thailand te identificeren die haar kunnen ondersteunen. Een suggestie kan zijn: "Misschien kunnen we in contact komen met lokale therapeuten die begrip hebben voor zowel westerse als spirituele benaderingen."

Ook is het van belang om haar autonomie te respecteren terwijl je aangeeft dat haar welzijn prioriteit heeft. Bijvoorbeeld: "Ik respecteer jouw pad, laten we samen met familie en vrienden nadenken over hoe we het beste voor jouw welzijn kunnen zorgen."

Tenslotte, last but not least, is het cruciaal om alert te zijn op urgentie. Houd haar gedrag nauwlettend in de gaten en neem contact op met lokale hulpdiensten of geestelijke gezondheidsinstanties indien nodig. Een voorbeeld van communicatie hierover kan zijn: "Als je je ooit in een noodsituatie bevindt, laten we dan samen snel handelen en lokale hulp inschakelen."

Samengevat is het zeker een goed idee om de boodschap te herhalen dat je haar keuzes respecteert en haar aanmoedigt om professionele hulp te overwegen. Door open communicatie, begrip en het tonen van zorg en empathie, kun je haar effectief ondersteunen tijdens deze uitdagende periode.

Ik hoop van harte dat dit antwoord op jouw vraag iets kan betekenen en wens je heel veel succes!

Vriendelijke groet,
Katia De Lamper

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 35-50
Beantwoord door: Katia De Lamper op 4 februari 2024
Expert Avatar

Katia De Lamper is psycholoog en ervaringsdeskundig in psychosegevoeligheid. Ze doorliep een voortdurend proces van herstel en vond manieren om een kwalitatief en zinvol leven te leiden met haar psychotische belevingen. Naast haar engagement rond psychose, speelt en luistert Katia muziek en doet ze aan sport. Muziek werkt voor haar verbindend en helend.

  • Deel deze pagina: