Main content

Vraag

Beste,

Als ik de term ‘schizofrenie‘ opzoek, herken ik mezelf in deze beschrijving. Ik kan geen relatie in stand houden, ik geef regelmatig het werk op, ik leef voornamelijk in mijn eigen wereld…

Bovendien sukkel ik al sinds mijn 16de met een depressie. De ene dag voel ik mij goed, de andere dag zou ik niets anders doen dan huilen.

Ik vraag mij af hoe ik zeker kan weten of er bij mij sprake is van schizofrenie?

Alvast bedankt.

Antwoord

Beste,

Ik begrijp uit je verhaal dat je als jonge twintiger toch al enkele jaren worstelt met psychische klachten. Het is begrijpelijk dat je je gefrustreerd kan voelen over de gevolgen die ze op je leven hebben, zeker als je nog met veel vragen zit over wat je kwetsbaarheid nu precies inhoudt. Mensen hebben regelmatig vragen naar de de 'diagnose' omdat ze er dan van uit gaan dat er een gerichte aanpak en behandeling mogelijk is.

Deels is dat ook zo, maar deels moeten we ook erkennen dat sommige klachten en de gevolgen op je leven bij verschillende types van psychische kwetsbaarheid kunnen horen. De interactie tussen klachten, situatie en omgeving, moet je dus mee in rekening brengen om een echt werkbaar zicht te krijgen op wat er aan de hand zou kunnen zijn.

Jouw behoefte aan helderheid, houvast en richting, zoals ik die meen te lezen, zal je dan ook best proberen invullen door met een vaste behandelaar dieper in te gaan op wat er zich bij jou precies afspeelt en welke impact wat precies heeft op welk domein van je leven: de diagnostiek dus niet alleen medisch-psychiatrisch, maar ook individueel-persoonlijk in beeld brengen.

Op jouw vraag of er nu sprake is van schizofrenie, of misschien van een stemmingsstoornis of zelfs een kwetsbaarheid in de persoonlijkheidsontwikkeling, kan ik van op afstand dan ook niet uitmaken.

Samen met je behandelaar kan je concreet nadenken over wat je allemaal kan ondernemen in de verschillende onderdelen die in je herstelproces belangrijk zullen zijn, hervinden van een zekere regelmaat, structuur en basis-zelfzorg, opbouwen en behouden van relaties en professionele rollen en het vinden van betekenis en zin.

Hopelijk vind je de weg naar behandelaar die dit traject met jou kan aangaan.

Wim Simons

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 21
Beantwoord door: Wim Simons op 12 september 2019
Expert Avatar

Wim is behandelend en beleidspsychiater in de VZW St. Annendael in Diest. Samen met de multidisciplinaire teams binnen en buiten het ziekenhuis probeert hij voortdurend in een verbindende en evenwaardige open dialoog te gaan met mensen met ernstige psychiatrische problemen én hun betrokkenen. Om samen te werken aan hun herstel.

  • Deel deze pagina: