Main content

Vraag

Beste,

Kan hypercalcemie een psychose veroorzaken? Het is mij namelijk overkomen.

Met vriendelijke groet

Antwoord

Beste,

Er zijn, naast aanleg, drugs, extreem slaaptekort en trauma inderdaad ook een aantal lichamelijke aandoeningen of verstoringen die aanleiding kunnen geven tot psychotische ervaringen, psychose of verwardheidstoestand.

Een te snel werkende schildklier en/of bijschildklier, problemen ter hoogte van de hypofyse, ontregeling van de functie van de bijnieren, tekorten aan vitamines (B1, B6, B12, foliumzuur,...), een tekort of teveel aan natrium, fosfaat, en dus ook calcium, infecties (en uiteraard andere fysieke aandoeningen) van het zenuwstelsel en het brein,... kunnen je breinfunctioneren dermate ontregelen dat de realiteitstoetsing danig verstoord wordt.

Ook al zijn dit eerder zeldzame oorzaken van een psychotisch toestandsbeeld, dit is zeker relevant genoeg om naast goede psychologisch en psychiatrische ondersteuning, ook op zijn minst een bloedname af te nemen, waarmee de meeste van die zeldzame oorzaken kunnen opgespoord of uitgesloten (en meestal ook goed behandeld) worden. Zeker als iemand voorheen nooit een psychose heeft doorgemaakt, proberen we daar extra waakzaam voor te zijn.

Een belangrijke sleutelfiguur in je zorgteam blijft dus je huisarts, ook bij psychotische of verwardheidsbeelden. Hij of zij probeert immers doorgaans met een brede kijk en kennis van alle aspecten van jouw gezondheid te kijken.

Wim Simons

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 50-65
Beantwoord door: Wim Simons op 21 september 2022
Expert Avatar

Wim is behandelend en beleidspsychiater in de VZW St. Annendael in Diest. Samen met de multidisciplinaire teams binnen en buiten het ziekenhuis probeert hij voortdurend in een verbindende en evenwaardige open dialoog te gaan met mensen met ernstige psychiatrische problemen én hun betrokkenen. Om samen te werken aan hun herstel.

  • Deel deze pagina: