Main content

Vraag

Geachte

Kan iemand met een psychose nog wel ‘normaal’ gaan werken? Kan de job ervoor zorgen dat je niet of te laat door hebt wat er aan de hand is?

Dank

Antwoord

Beste,

er zijn mensen met een psychosegevoeligheid, die zeker nog kunnen werken. Zeker in die perioden waarin ze weinig of geen actieve psychotische ervaringen of belevingen hebben - dus grotendeels 'klachtenvrij' zijn. Voor sommigen is dat gelukkig het grootste deel van de tijd zo.

Een goede zelfkennis, inzicht in wat hen extra kan belasten en wat daaraan te doen, en voldoende algemene zelfzorg, zijn voor hen heel belangrijk. Want anders kan iemand door de stress inderdaad meer en meer in beslag worden genomen door terug opduikende psychotische ervaringen, ook op de werkvloer. En dat kan dan uiteraard je professionele functioneren ondermijnen, zonder dat je het helemaal opmerkt, omdat je ervaring van de realiteit dan door andere elementen overheerst wordt. Maar hoe beter je de beginnende alarmsymptomen kent en samen met je omgeving een vlot bereikbare behandelaar tijdig kan detecteren, hoe kleiner de kans dat het zover komt dat je job echt in gevaar komt.

Overigens, ook in sommige situaties waar mensen wel nog kampen met een aantal resterende, persisterende psychosesymptomen, hoeft werk niet zomaar uitgesloten te worden. We zie wel dat er vaker een aangepaste arbeidscontext nodig is, waarin extra rekening gehouden wordt met zowel iemands individuele mogelijkheden als ondersteuningsnoden.

Tot slot zijn er inderdaad ook mensen die door hun psychoseklachten weinig baat ervaren van een gewone job. Al blijft het ook dan - zoals voor ieder van ons - belangrijk dat zij een invulling kunnen vinden waar ze betekenis, zingeving, verbinding kunnen aan ontlenen. Zodat ook zij kunnen groeien in hun geïndividualiseerde herstelproces.

In ieder geval zouden we mensen met een psychosegevoeligheid heel veel onrecht aandoen door ze automatisch af te schrijven om nog te kunnen gaan werken.

Beste groeten,
Wim Simons

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 35-50
Beantwoord door: Wim Simons op 27 mei 2022
Expert Avatar

Wim is behandelend en beleidspsychiater in de VZW St. Annendael in Diest. Samen met de multidisciplinaire teams binnen en buiten het ziekenhuis probeert hij voortdurend in een verbindende en evenwaardige open dialoog te gaan met mensen met ernstige psychiatrische problemen én hun betrokkenen. Om samen te werken aan hun herstel.

  • Deel deze pagina: