Main content

Vraag

Beste,

Ik heb momenteel al 2 maand een depressie die veroorzaakt is door een vruchtbaarheidsbehandeling waarvoor ik hormonen moest slikken. Ik neem ondertussen al 5 weken antidepressiva (sipralexa 10mg) en nu is de zwarte wolk boven mijn hoofd wel weg maar ik ervaar geen positieve gevoelens zoals blijdschap of genieten van dingen of vreugde.

Mijn vraag is of deze nog terugkomen als ik sipralexa blijf gebruiken?

Vriendelijke groeten.

Antwoord

Beste,

op zich is het natuurlijk goed nieuws dat je sinds het innemen van dat antidepressivum, steeds minder sombere stemming en gedachten ervaart.

Met antidepressiva alleen is de kans op terugval wel regelmatig wat groter dan als je dit ook combineert met gesprekstherapie, waarin je eventuele uitlokkende of onderhouden (stress)factoren uit je leven, je omgeving en binnen jezelf, verder onder de loep neemt. Om van daaruit te bekijken of je aspecten van je eigen basiszienswijze of aanpak van dingen in het leven kan en wil aanpassen om met meer veerkracht te kunnen reageren op nieuwe situatie in je verdere leven. Voor zo'n gesprekken is het wel nodig dat je geest terug voldoende flexibiliteit, hoop en inbeeldingsvermogen kan genereren, en niet zelden is het net dat waar die antidepressiva ook mee toe bijdragen.

Maar het klopt helaas ook wel dat antidepressiva soms tijdelijk maar soms ook relatief permanent niet alleen de intense sombere stemming kunnen bannen, maar dit meteen ook ook teweegbrengen voor àlle intense emoties - dus ook de positieve. Mensen beschrijven dan inderdaad een relatieve 'afvlakking'. Op termijn is dat niet iets wat je wil, natuurlijk. Veranderen of terug afbouwen van de antidepressiva kan dan zeker overwogen worden, maar best in samenspraak met de voorschrijver (jouw behandelaar), waarbij jullie afwegen of je dan al voldoende weerbaarheid en energie hebt opgebouwd om eventueel ook negatievere emoties terug te kunnen tolereren en er constructief op te reageren.

Je beschrijft in je vraag terloops ook dat de depressieve klachten naar boven zijn gekomen na de opstart van een hormonale fertiliteitsbehandeling. Dat is uiteraard niet onmogelijk. Al blijft het altijd goed om samen met je vertrouwde hulpverlener (huisarts, psycholoog, psychiater) te onderzoeken, hoe zeker het is dat dit oorzakelijke of eerder slechts een uitlokkende factor is geweest bij een voorafbestaande kwetsbaarheid of opgebouwd spanningssyndroom dat misschien al een tijdje bij je sluimerde. Als het toch om een rechtstreeks-oorzakelijk verband lijkt te gaan, moet je uiteraard de positieve effecten van die behandeling afwegen tegenover deze eventuele bijwerking.

Ik zou je dus vooral willen adviseren dat je met je voorschrijver hierover in gesprek gaat om al deze elementen goed bij elkaar te leggen en tegen elkaar af te wegen. Zodat jullie samen een goed overwogen keuze kunnen maken.

Wim Simons

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 20-35
Beantwoord door: Wim Simons op 21 maart 2022
Expert Avatar

Wim is behandelend en beleidspsychiater in de VZW St. Annendael in Diest. Samen met de multidisciplinaire teams binnen en buiten het ziekenhuis probeert hij voortdurend in een verbindende en evenwaardige open dialoog te gaan met mensen met ernstige psychiatrische problemen én hun betrokkenen. Om samen te werken aan hun herstel.

  • Deel deze pagina: