Main content

Vraag

Hallo,

Wij zitten momenteel met een hele moeilijke situatie op ons kot en weten niet wat we moeten doen.

Het gaat om een jongen die heftige waanbeelden heeft. We maken ons ernstige zorgen over zijn én onze veiligheid.

We weten niet goed of het verstandig is om politie in te schakelen, we willen namelijk niet dat de jongen op straat komt te staan. Wat moeten we doen?

Alvast bedankt!

Antwoord

Beste,

Het is best wel een uitdagende situatie waar jullie mee te maken hebben en het is begrijpelijk dat jullie je ernstige zorgen maken over de veiligheid van jullie kotgenoot en van jullie zelf. Jullie bevinden zich momenteel in een zeer lastige situatie, maar het is belangrijk om te weten dat er hulp beschikbaar is.

Indien jullie het gevoel hebben dat de situatie snel escaleert of als er direct gevaar dreigt, is het verstandig om de hulpdiensten te bellen en uit te leggen dat het gaat om een jongeman die psychotisch (en misschien ook angstig?) is, zodat de hulpdiensten hiervan op de hoogte zijn en de jongen rustig kunnen benaderen. Ze zijn opgeleid en getraind om met dergelijke situaties om te gaan en kunnen de juiste hulp bieden zonder de situatie te laten escaleren.

Als jullie denken dat er géén direct gevaar is, maar dat jullie kotgenoot wel dringend hulp nodig heeft, kunnen jullie overwegen om contact op te nemen met een mobiel crisisteam voor geestelijke gezondheidszorg. Zij kunnen de situatie vervolgens beoordelen en deskundig advies en ondersteuning bieden om deze situatie op een veilige en effectieve manier aan te pakken.

Door de correcte stappen te nemen en samen te werken, kunnen jullie ervoor zorgen dat hij de nodige zorg en ondersteuning krijgt die hij op dit ogenblik nodig heeft. De veiligheid en het welzijn van jullie allen is van belang en het is helemaal ok om hulp in te schakelen wanneer dat nodig is.

Hopelijk kunnen jullie hiermee verder en raakt dit probleem snel opgelost. Indien je nog vragen hebt, kan je deze zeker stellen.

Vriendelijke groet,
Katia De Lamper

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 20-35
Beantwoord door: Katia De Lamper op 7 april 2024
Expert Avatar

Katia De Lamper is psycholoog en ervaringsdeskundig in psychosegevoeligheid. Ze doorliep een voortdurend proces van herstel en vond manieren om een kwalitatief en zinvol leven te leiden met haar psychotische belevingen. Naast haar engagement rond psychose, speelt en luistert Katia muziek en doet ze aan sport. Muziek werkt voor haar verbindend en helend.

  • Deel deze pagina: