Main content

Vraag

Heeft u informatie over hoogsensitiviteit en reactie op medicatie in geval van psychose? Er is nog maar weinig over bekend.

Misschien vraag ook doorgeven aan collega’s. Dokter Elke van Hoof, meent in ieder geval dat deze personen gevoeliger reageren. Ik zoek meer informatie hierover.

Antwoord

Deze vraag zou je best aan een psychiater stellen. Ik ben zelf klinisch psycholoog en weet dus echt niet alles over medicatie.

Er is wel heel wat bekend over reacties op medici in het bijzonder antipsychotica.

De eerste opmerking is dat mensen heel verschillend op medicatie reageren. Voor een deel heeft dat te maken met de reactie van het lichaam (hoe het middel door je lichaam wordt verwerkt, soms ook technisch ‘pharmacokinetiek’ genoemd) maar ook met andere factoren die persoonlijker zijn. Er is namelijk een verschil in beschikbaarheid van een middel en de ingenomen dosis, en er is een verschil tussen de beschikbaarheid in je lichaam en wat je ervan voelt. Dit maakt het allemaal niet eenvoudig om medicatie optimaal in te stellen.

Bijkomend punt is dat je ‘voorgeschiedenis’ met medicatie een rol speelt in de wijze waarop medicatie nu bij je werkt werkt. Dit kan als gevolg hebben dat je lichaam behoorlijk in de war kan geraken wanneer je medicatie gaat afbouwen, omdat je een nieuw evenwicht moet vinden. Soms betekent dat, dat je meditatieveranderingen voorzichtig moet doen en steeds onder deskundige begeleiding.

Tenslotte, en daar ben jij in geïnteresseerd denk ik, kan noodzakelijk medicijngebruik in het verleden, het noodzakelijk maken om in de toekomst medicatie te blijven nemen. Dit is een vorm van sensitisatie (je lichaam is erop ingesteld). Hoewel afbouw van medicijnen een risico betekent dat je gemakkelijker psychotisch wordt, heeft het ook in sommige gevallen bijgedragen tot meer kansen op herstel (op lange termijn).

Het maakt het niet allemaal eenvoudig en vooral een persoonlijk proces. En weerom is de conclusie dat het goed is samen met een deskundige hulpverlening (psychiater), je wensen te bespreken.

Er is ook zoiets als ‘gedrags’ of ‘affectieve’ sensitisatie. Dit is het effect van de opstapeling van ervaringen die je kwetsbaarheid bepalen. Prof. Germeys heeft hier veel onderzoek naar gedaan.

Beantwoord door: Philippe Delespaul op 12 maart 2018
  • Deel deze pagina: