Main content

Vraag

Zelf ben ik bipolair.

Recent kreeg mijn tienerzoon de diagnose ADHD. Ik zie echter enorme gelijkenissen tussen ons twee.

Hoe weet ik of zijn diagnose correct is?

Antwoord

Er zijn inderdaad heel wat gelijkaardige symptomen bij zowel ADHD als de drukkere perioden in een bipolaire stoornis: rusteloosheid, ongeduld, impulsief handelen, uiterst energieke momenten, veel praten, en zelfs stemmingswisselingen.

Maar toch zijn er een aantal verschillen, die kunnen helpen om ze van elkaar te onderscheiden. ADHD is meestal – zeker als de symptomen erg opvallen – al duidelijk aanwezig vanaf de kinderjaren. Een eerste manische episode komt meestal ook pas ten vroegste voor in de latere tienerjaren of adolescentie. ADHD symptomen zijn ook meestal continu aanwezig (al kan de ernst natuurlijk wel wisselen), terwijl we bij een bipolaire stoornis toch vaker wat meer duidelijk afgebakende ziekteperioden zien. Eenzelfde stemming zal bij de meeste mensen met bipolaire stoornis ook wel over een langere periode aanwezig zijn. Bij ADHD wisselt de stemming veel sneller omdat dit dan vaak duidelijk reactief is op concrete prikkels uit de omgeving.

Tegelijkertijd moeten we erkennen dat het in de praktijk niet altijd allemaal zo zwart-wit is. Bij jouw zoon is de diagnose van ADHD bijvoorbeeld ook nog niet op jonge leeftijd gesteld, schrijf je. Bovendien gaat de tienerleeftijd op zichzelf natuurlijk ook al gepaard met een uitgesprokener emotioneel leven, wat het er niet eenvoudiger op maakt om een goed onderscheid te maken tussen een gewone en ongewone stemmingsvariatie.

In ieder geval moet je zeker je bezorgdheid over een eventuele bipolaire kwetsbaarheid bij je tienerzoon durven uitspreken bij zijn behandelend arts. Zodat die én zich daarvan bewust is én vervolgens ook al zeker eens gericht kan toelichten waarom hij of zij vooral aan ADHD denkt. En ook om vanuit een voldoende breed perspectief de evolutie doorheen de komende tijd goed te blijven observeren. Want dat is vooral wat meestal nodig is: voldoende alert en betrokken opvolgen om tijdig in te spelen op gelijk welke evolutie.

Beantwoord door: Wim Simons op 17 januari 2018
  • Deel deze pagina: