Main content

Deze publicatie gaat over een boek dat de individuele ervaring en betekenis van een psychose verkent, evenals het verband tussen psychose en de omgeving (“Psychose begrijpen in 33 vragen“).

De auteurs, Stijn Vanheule en Jim van Os, bieden waardevolle bronnen van steun voor mensen die een psychotische crisis doormaken en benadrukken het belang van menselijke nabijheid en de bereidheid om te luisteren.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij ons allemaal: een pleidooi voor een warme samenleving

Het boek werpt ook kritische vragen op over hoe de geestelijke gezondheidszorg georganiseerd kan worden om herstel te bevorderen en pleit voor een ecosysteem voor geestelijke gezondheid, waarin centrale waarden en principes steviger verankerd zijn in de samenleving.

Het boek is een hulpmiddel voor hulpverleners en iedereen die geïnteresseerd is in een beter begrip van psychose en de perspectieven daarop.

  • Deel deze pagina: