Main content

Deze vragenlijst meet de mate waarin je last hebt van angstige gevoelens aan de hand van 10 items. Klik het getal aan dat past bij hoe jij je de afgelopen week gevoeld hebt. Denk niet te lang na over een antwoord, de eerste reactie is meestal de beste.

1 = Nooit
2
= Bijna nooit
3 = Soms
4
= Vaak
5
= Bijna altijd

1 2 3 4 5
1. Zenuwachtigheid of van binnen trillen
2. Trillen
3. Zomaar plotseling schrikken of bang worden
4. Me bang voelen
5. Hartkloppingen
6. Me gespannen voelen
7. Aanvallen van angst of paniek
8. Me zo rusteloos voelen dat ik niet stil kan blijven zitten
9. Het gevoel dat me iets naars gaat overkomen
10. Gedachten en bepaalde voorstellingen met een beangstigende inhoud

Je email om de uitslag heen te sturen (optioneel):

 

Uitleg score

Score 0-20
Je ervaart enige angst, maar niet hoger dan gemiddeld

Score 21-hoger  
Je ervaart significante angst,  het is goed om hier met een hulpverlener over te spreken als de score langere tijd hoog blijft.


Het kan helpen bij je herstel om de uitkomsten te bespreken met iemand die je vertrouwd, bijvoorbeeld je hulpverlener. 

  • Deel deze pagina: