Main content

Cognitief functioneren gaat over aspecten zoals je geheugen en denkvermogen, hoe het zit met je aandacht en concentratie, en hoe je plannen maakt en problemen oplost.

De volgende 25 vragen gaan over kleine, alledaagse vergissingen die met deze aspecten te maken hebben en die iedereen van tijd tot tijd maakt. Sommige van deze vergissingen overkomen je waarschijnlijk wat vaker dan andere. De vragenlijst geeft je een indicatie van jouw cognitief functioneren.

Klik per item de optie aan die aangeeft in hoeverre deze vergissingen de afgelopen week bij je zijn voorgekomen.

1 = Nooit
2
= Bijna nooit
3 = Soms
4
= Vaak
5
= Bijna altijd

1 2 3 4 5
1. Iets lezen en vlak daarna niet meer weten wat je gelezen hebt, zodat je het moet overlezen
2. Vergeten waarom je naar een bepaald gedeelte van het huis bent gelopen
3. Wegwijzers over het hoofd zien
4. Links en rechts verwarren bij het beschrijven van een route
5. Per ongeluk tegen mensen aanbotsen
6. Niet meer weten of je het licht of gas hebt uitgedaan, of de deur hebt afgesloten
7. Niet luisteren naar de naam van een persoon als deze persoon zich aan je voorstelt
8. Iets er uitflappen en achteraf bedenken dat dat wel eens beledigend voor iemand zou kunnen zijn
9. Niet merken dat iemand iets tegen je zegt als je met iets anders bezig bent
10. Boos worden en daar later spijt van hebben
11. Belangrijke brieven dagenlang onbeantwoord laten
12. Vergeten welke straat je moet inslaan als je een route kiest die je goed kent, maar die je zelden gebruikt
13. In een supermarkt niet kunnen vinden wat je zoekt terwijl het er wél is
14. U plotseling afvragen of je een woord op de juiste manier gebruikt
15. Moeite hebben met het nemen van een beslissing
16. Afspraken vergeten
17. Vergeten waar je iets hebt neergelegd, zoals een boek of krant
18. Per ongeluk iets weggooien dat je nodig hebt en bewaren wat je wilde weggooien
19. Dag dromen terwijl je eigenlijk naar iets of iemand zou moeten luisteren
20. Namen van mensen vergeten
21. Beginnen met iets maar het niet afmaken, omdat je ongemerkt met iets anders bent begonnen
22. Niet op een woord komen terwijl het op 'het puntje van je tong' ligt
23. In een winkel vergeten wat je er kwam kopen
24. Dingen uit je handen laten vallen
25. In een gesprek niets meer weten om over te praten

26. Is het maken van alledaagse vergissingen in de afgelopen 5 jaar bij je toegenomen?

Helemaal niet toegenomen
Een klein beetje toegenomen
Matig toegenomen
Nogal sterk toegenomen
Zeer sterk toegenomen

27. Hoeveel hinder heb je van het maken van deze vergissingen in het dagelijkse leven?

Helemaal geen hinder
Zeer weinig hinder
Een beetje hinder
Veel hinder
Zeer veel hinder

28. In hoeverre maak je je zorgen over het maken van deze vergissingen in het dagelijks leven?

Helemaal geen zorgen
Zeer weinig zorgen
Een beetje zorgen
Veel zorgen
Zeer veel zorgen

29. Kun je aangeven in hoeverre je je ergert aan het maken van deze alledaagse vergissingen?

Het ergert mij helemaal niet
Het ergert mij een beetje
Het ergert mij matig
Het ergert mij nogal veel
Het ergert mij zeer veel

Je email om de uitslag heen te sturen (optioneel):

Uitleg score

Gemiddelde score op vraag 1 t/m 25:

Score 1 – 2.92
De mate waarin je de afgelopen week vergissingen hebt gemaakt is aan de lage kant in vergelijking tot het gemiddelde van de referentiegroep. De referentiegroep zijn mensen met een psychose die in behandeling zijn.

Score 2.93 – 3.64
De mate waarin je de afgelopen week vergissingen hebt gemaakt is vergelijkbaar met het gemiddelde van de referentiegroep van mensen met een psychose die in behandeling zijn.

Score 3.65 – 5
De mate waarin je de afgelopen week vergissingen hebt gemaakt is aan de hoge kant in vergelijking tot het gemiddelde van de referentiegroep van mensen met een psychose die in behandeling zijn.


Score op item 26 t/m 29:

Minstens 1 keer een 4
De vergissingen hebben nogal wat impact op het dagelijks leven.

Minstens 1 keer een 5
De vergissingen hebben veel impact op het dagelijks leven.


Het kan helpen bij je herstel om de uitkomsten te bespreken met iemand die je vertrouwd, bijvoorbeeld je hulpverlener. 

  • Deel deze pagina: