Main content

De Vragenlijst Opvattingen over Stemmen meet aan de hand van 35 items je overtuigingen over het horen van stemmen, en je emotionele reacties daarop. Er zijn vijf subschalen met items: kwaadwillendheid, goedwillendheid, macht, betrokkenheid en weerstand.

Klik het getal aan dat past bij hoe jouw opvattingen op dit moment.
Denk niet te lang na over een antwoord, de eerste reactie is meestal de beste.

0 = Niet mee eens
1= Onzeker
2
= Enigszins mee eens
3
= Sterk mee eens

0 1 2 3
1. Mijn stem straft mij voor iets dat ik misdaan heb
2. Mijn stem wil mij helpen
3. Mijn stem is erg machtig
4. Mijn stem achtervolgt mij zonder goede reden
5. Mijn stem wil mij beschermen
6. Mijn stem lijkt alles over mij te weten
7. Mijn stem is slecht
8. Mijn stem helpt mij gezond te blijven
9. Mijn stem laat mij dingen doen die ik eigenlijk niet wil
10. Mijn stem wil mij kwaad doen
11. Mijn stem helpt mij bijzondere machten en gaven te ontwikkelen
12. Ik heb geen controle over mijn stemmen
13. Mijn stem wil dat ik slechte dingen doe
14. Mijn stem helpt mij mijn doel in het leven te bereiken
15. Mijn stem zal mij beschadigen of doden als ik niet gehoorzaam of weerstand bied
16. Mijn stem probeert mij kapot te maken
17. Ik ben mijn stem dankbaar
18. Mijn stem bepaalt mijn leven
19. Mijn stem stelt mij gerust
20. Mijn stem beangstigt mij
21. Mijn stem maakt me gelukkig
22. Mijn stem maakt mij somber
23. Mijn stem maakt mij boos
24. Mijn stem maakt mij kalm
25. Mijn stem maakt mij angstig
26. Mijn stem geeft mij zelfvertrouwen
Meestal als ik mijn stem hoor, dan...
27. ..zeg ik de stem mij met rust te laten
28. ..probeer ik mijn gedachten te verzetten
29. ..probeer ik het te stoppen
30. ..doe ik iets anders om het praten van de stem te voorkomen
31. ..weiger ik te gehoorzamen
32. ..luister ik ernaar, omdat ik dat wil
33. ..doe ik graag wat mijn stem me zegt te doen
34. ..heb ik dingen gedaan om meer met de stem in contact te komen
35. ..vraag ik advies van mijn stem

Je email om de uitslag heen te sturen (optioneel):

Uitleg score

Er zijn drie subschalen gerelateerd aan overtuigingen over het horen van stemmen: kwaadwillendheid, goedwillendheid en macht. De twee andere subschalen, betrokkenheid en weerstand, meten hoe je relatie is met de stemmen in emoties en gedrag (Chadwick, Lees & Birchwood, 2000).

Achter elke subschaal staan de minimum en maximum score weergegeven. Bij een score van 0 ben je het met geen van de items van die subschaal eens. Hoe hoger de score op subschaal 1, 2 of 3, des te zekerder ben je ervan dat de stem kwaadwillend (subschaal 1) of goedwillend (subschaal 2) of machtig (subschaal 3) is.

Voorbeeld: Een hogere score op subschaal 1 ‘kwaadwillendheid’ geeft aan dat je de stem in sterkere mate beleeft als iets dat het slecht met je voor heeft. Een lagere score op ‘kwaadwillendheid’ geeft aan dat je de stem minder beleeft als iets dat het slecht met je voor heeft, of dat je onzekerder bent over de bedoelingen van de stem.

De scores op subschaal 4 en 5 geven informatie over je relatie met de stem. In welke mate reageer je met betrokkenheid (subschaal 4) en in welke mate door weerstand (subschaal 5) tegen de stem te bieden?

Voorbeeld: Een hogere score op subschaal 5 ‘weerstand’ geeft aan dat je meer weerstand biedt tegen de stemmen. Een lagere score op ‘weerstand’ geeft aan dat je minder weerstand biedt tegen de stem, of dat je onzekerder bent hierover.

 • Kwaadwillendheid (score: 0-18)
  De score geeft aan in hoeverre je de stem beleeft als iets dat het slecht met je voor heeft. Dus in hoeverre je de stem(men) beleeft als kwaadwillend, als iets schadelijks, als iets dat je onterecht achtervolgt of als verdiende straf.
 • Goedwillendheid (score: 0-18)
  De score geeft aan in hoeverre je de stem beleeft als iets dat het goed met je voor heeft. Dus in hoeverre je de stem(men) beleeft als goedwillend, als iets dat je helpt, beschermt, leidt, of interesse in je toont.
 • Macht (score: 0-18)
  De score geeft aan in hoeverre je de stem beleeft als iets dat macht over je heeft. Dus in hoeverre je de stem(men) beleeft als iets waaraan je moet gehoorzamen, waarnaar je moet luisteren en welke je serieus moet nemen.
 • Betrokkenheid (score: 0-24)
  De score geeft aan in hoeverre je de stem beleeft als iets waarmee je een band hebt. Dus in hoeverre je betrokkenheid ervaart. Betrokkenheid wil hier zeggen: samenwerken met de stem, zoals gericht luisteren, trouw zijn aan de stem, contact zoeken met de stem en proberen deze op te roepen, en positieve emoties ervaren zoals plezier en geruststelling.
 • Weerstand (score 0-27)
  De score geeft aan in hoeverre je de stem beleeft als iets waartegen je je verzet. Dus in hoeverre je weerstand ervaart. Weerstand wil hier zeggen: ruzie maken met de stem, onopvallend of opvallend terugroepen en vloeken, niet (of enkel met aarzeling) gehoorzamen aan de stem wanneer de druk die je ervaart extreem is, en negatieve emoties ervaren zoals angst, woede en depressie.

 

 • Deel deze pagina: