Main content

Datum: 07 december 2021

Tijd: 18:00 - 21:00

Locatie:
Casa Rosa, Kammerstraat 22
Gent

Website

Je bent familie of naaste van een persoon met een psychische kwetsbaarheid en wil je stem laten horen in de aanpak van geestelijke gezondheid door organisaties en overheden. Maar je weet niet hoe? Of je laat al van je horen aan overlegtafels, in werkgroepen, bij adviesraden… maar zoekt uitwisseling met andere familie en naasten?

Similes nodigt je samen met de andere leden van het Familieplatform uit voor ‘Familie Impact!‘. We brengen familie en naasten bijeen die mee willen nadenken over een familiebetrokken geestelijk gezondheidsbeleid. Drie keer per jaar komen we in jouw provincie samen. We laten ons inspireren door een spreker of good practice, wisselen ervaringen uit, delen onze bezorgdheden en werken zo samen aan een sterk familiebeleid in de GGZ.

Op deze eerste bijeenkomst laten we ons inspireren door Kim Steeman van het Familieplatform die de Familiereflex zal toelichten. Daarna brainstormen we samen over een goede familiestart. Het resultaat is een lijst met aanbevelingen.


Hierbij vind je ook de multidisciplinaire richtlijn voor het betrekken van naasten in de GGZ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Deel deze pagina: