Main content

In opdracht van de Vlaamse overheid ontwikkelde het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een multidisciplinaire richtlijn (MDR) om beleidsmakers, directies van voorzieningen en hulpverleners werkzaam in de GGZ te ondersteunen in hun beleid en dagelijks handelen rond het betrekken van naasten in de GGZ. De richtlijn wil naasten en hun noden onder de aandacht brengen bij hulpverleners met als doel om naasten van zorggebruikers beter te ondersteunen, actiever te betrekken en meer te erkennen als vanzelfsprekende partner in de GGZ. Naasten maken immers deel uit van het leven van de zorggebruiker en zijn mede daarom vaak de belangrijkste zorgverleners.”

 
 
  • Deel deze pagina: