Main content

Datum: 07 november 2023

Tijd: 19:00 - 20:30

Locatie:
PZ Sint Alexius
Grimbergsesteenweg 40, 1850 Grimbergen

Organisatie: Similes

Open Dialogue is op de eerste plaats een doelgerichte benadering van psychiatrische zorg en behandeling, die zo snel mogelijk verbinding en samenspraak zoekt met álle betrokkenen, door in brede gesprekken open naar de verschillende ervaringen en perspectieven te luisteren.

Op die manier kan ook samen naar betekenis, mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht – en kan tijd én toekomst worden gewonnen.

Deze bijzondere aanpak verloopt volgens een aantal principes, steunend op 30 jaar praktijkonderzoek. Voortbouwend op de ontwikkelingen in WestLapland (Finland) door Jaakko Seikkula en zijn collega’s, heeft Open Dialogue heel wat navolging gekregen in andere Europese regio’s. Ook Vlaanderen (en België) wil hierin niet achterblijven. Diverse teams bouwen al enkele jaren aan Open Dialogue praktijk en Steunpunt Geestelijke Gezondheid/vzw Psyche wil deze praktijkontwikkeling verder gericht en actief blijven ondersteunen.

  • Deel deze pagina: