Main content

De DSM-5 voorbij

Auteur: Jim van Os

Kritiek op de DSM-5 is even gemakkelijk als noodzakelijk. De bijdrage vandit internationale classificatiesysteem aan het kapitalistische ‘spel’ tussen farmaceuten, psychiaters, verzekeraars en politici moet ter discussie gesteld worden. Door de eenzijdige toetsing op globale criteria komt de specifieke problematiek van individuele patiënten met ernstige problematiek vaak in de kou te staan. Dit boek bepleit daarom een alternatief: persoonlijke diagnostiek. Weg van de standaard-vragenlijstjes. 100% aandacht van de patiënt die zijn eigen diagnostiesche data verzamelt en meeneemt naar de professional. Het gaat om zelfrapportage in het dagelijks leven met behulp van een slimme app. Aldus verkrijgt de behandelaar vol zicht oppersoonlijke ervaringsnetwerken van zijn patiënt, waarin natuurlijk diens kwetsbaarheid maar ook diens weerbaarheid besloten ligt. De eerste stap naar herstel. Helaas komt een hulpverlener binnen de huidige ggz-organisatie niet ver met persoonlijke daignostiek. Met name de lopende afspraken met de zorgverzekeraars en de overheid staan hierbij in de weg. Vandaar ook dat Van Os passant een blauwdruk voor een nieuw soort ggz-ontvouwt.

  • Deel deze pagina: