Main content

Auteur: Rowan Bos, Frits Bovenberg en Koen Westen

Uitgever: Boom

Wie te maken krijgt met psychische problematiek krijgt vaak te maken met hulpverleners. Die hulpverleners nemen soms besluiten of ze nemen zorg over. Dat doen ze vanuit oprechte zorg voor een ander. Toch is het beter dat anders te doen.

Mensen hebben namelijk het recht om eigen baas te blijven over hun herstelproces. Het is de taak van de hulpverleners om mensen hierbij te ondersteunen. En hen op die manier te helpen de eigen regie en autonomie te behouden.

Mensen met ernstige psychische aandoeningen kom je als hulpverlener op verschillende plekken tegen. Van begeleid, beschut en beschermd wonen, klinische opname-afdeling, maatschappelijke opvang en gevangenis tot zorgboerderij, buurtcentrum, dagbesteding en balie in het gemeentehuis.

Toolbox voor hulpverleners in de GGZ

Dit boek biedt hulpverleners handvatten om mensen met (ernstige) psychische aandoeningen zorg en begeleiding te bieden. De handvatten zijn bedoeld voor hulpverleners die praktische zorg en begeleiding bieden in allerlei verschillende settingen in de GGZ, verslavingszorg en het sociaal domein. Het centrale uitgangspunt hierbij is cliënten (weer) de baas te laten zijn over hun eigen behandeling.

Praktisch toepasbaar

Het is zowel praktisch toepasbaar voor hulpverleners in de praktijk als voor hulpverleners die nog in opleiding zijn.


Rowan Bos is psycholoog en werkt als gedragskundige bij Triade Vitree in Flevoland. Hier ondersteunt zij woonteams van twee locaties voor beschermd wonen in Lelystad en Almere voor volwassenen met een schizofreniespectrumstoornis en aanverwante psychiatrische problematiek. Vanuit haar functie slaat ze een brug naar de specialistische GGZ. Ook is ze betrokken bij een locatie voor begeleid wonen in Lelystad voor jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Ze is daarnaast familie-ervaringsdeskundige.

Frits Bovenberg (1965) is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Hij startte zijn loopbaan in 1983 als B-verpleegkundige in het Delta Ziekenhuis. Vervolgens werkte hij bij: RNO centrum voor geestelijke gezondheidszorg, de inspectie voor de gezondheidszorg ( nu JIGZ), Riagg Zuid-Hollandse Eilanden en GGZ Groep Europoort, nu Parnassia Groep. Frits werkt momenteel als zelfstandig trainer en adviseur bij Frits & Gijs. Daarnaast was hij mede-oprichter van o.a. vereniging F-ACT Nederland, Stichting HIC, Stichting RACT Nederland en Stichting Green Mental Health. 

Koen Westen is sinds het begin van deze eeuw werkzaam geweest in de verslavingszorg en GGZ. Na klinische rollen als verpleegkundige en sociotherapeut op een detox-afdeling, kwamen daarna ambulante rollen als SPV in de Sociale Verslavingszorg, Bemoeizorg en Sociale Psychiatrie.

  • Deel deze pagina: