Main content

Auteur: Trudy Mooren, Julia Bala, Marloes de Kok, Jan Baars en Jelly van Essen

Uitgever: Boom

Traumatiserende ervaringen zoals geweld, een ongeval of verlies, mishandeling of verwaarlozing kunnen diverse gevolgen hebben binnen een gezin. Soms wordt er wel, maar soms ook niet gesproken over wat er is gebeurd.

Hoe gaat een gezin om met traumatische ervaringen? Wat zijn de gevolgen voor het ouderschap, de gezinsdynamiek en de subsystemen? En hoe is de uitwerking op de ontwikkeling en de psychische gezondheid van kinderen? Wat kun je doen om ouder-kindrelaties na ingrijpende gebeurtenissen te verbeteren? En hoe bevorder je het herstelvermogen van kinderen en gezinnen?

Diagnostiek en behandeling voor relationeel herstel

Psychotrauma is als een steen in een vijver: het heeft grote gevolgen voor relaties binnen het gezin en tussen generaties. Niet alleen individuen maar ook ouder-kindrelaties komen onder enorme druk te staan. Over effectieve behandelingen van individuele gevolgen is inmiddels veel bekend, maar over behandeling van de gevolgen voor gezinsrelaties minder.

Handboek familierelaties bij psychotrauma gaat over methoden van diagnostiek en behandeling voor relationeel herstel. De auteurs, allen expert op het gebied van psychotrauma, beantwoorden deze vragen vanuit een systemisch kader of familieperspectief, geïllustreerd met voorbeelden uit de klinische praktijk.


Handboek familierelaties bij psychotrauma is relevant voor iedereen die te maken heeft met door geweld of andere traumatische ervaringen getroffen gezinnen. Het boek biedt hulpverleners die met getraumatiseerde mensen werken handvatten voor diagnostiek en behandeling van gezinnen. Zo wordt de hulpverleningspraktijk ondersteund en worden medewerkers in de jeugdzorg en ggz geïnspireerd. 

  • Deel deze pagina: