Main content

Auteur: Machteld Huber, Karolien Van den Brekel-Dijkstra, Hans Peter Jung

Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum

In de snel evoluerende wereld van de huisartspraktijk worden nieuwe benaderingen van zorg steeds belangrijker.

Het “Handboek Positieve Gezondheid in de Huisartspraktijk” belicht een verfrissende aanpak die niet alleen voordelen biedt voor patiënten maar ook voor huisartsen zelf.

De kracht van positieve gezondheid

Veel huisartsen ontdekken de positieve impact van het werken met positieve gezondheid. Het verandert de aard van het gesprek met de patiënt, waarbij de nadruk niet ligt op ziekte, maar op wat nog wel mogelijk is. Deze benadering creëert niet alleen een prettigere ervaring voor de patiënt, maar ook voor de huisarts zelf.

Handvatten voor implementatie

Het handboek is een waardevolle bron van praktische tips en strategieën voor het effectief inzetten van positieve gezondheid in de dagelijkse praktijk. Het geeft concrete handvatten over hoe je dit gedachtegoed kunt integreren, waardoor de zorgverlening meer in lijn komt met wat voor de patiënt van betekenis is.

De essentie van positieve gezondheid

Het handboek neemt de lezer mee door de ontstaansgeschiedenis van positieve gezondheid, waarbij de grondlegger, Machteld Huber, haar inzichten deelt. We ontdekken waarom positieve gezondheid zich richt op wat betekenisvol is voor de patiënt en hoe deze benadering de traditionele focus op ziekte overstijgt. De auteurs belichten ook praktijkvoorbeelden die illustreren hoe dit gedachtegoed succesvol kan worden toegepast.

Toepassing in de praktijk

Een van de meest waardevolle aspecten van het handboek is de nadruk op toepassing in de praktijk. Huisartsen Hans Peter Jung en Karolien van den Brekel-Dijkstra delen hun dagelijkse ervaringen met het implementeren van positieve gezondheid. Het handboek moedigt aan om positieve gezondheid op een samenhangende manier te omarmen, waardoor de ware kracht ervan naar voren komt.

Voor wie is dit handboek?

Het handboek richt zich op professionals in de huisartspraktijk en degenen die hiervoor in opleiding zijn. Door inzichten van talloze huisartsen te integreren, is deze uitgave onmisbaar voor iedereen die streven naar betekenisvolle huisartsenzorg met behulp van positieve gezondheid.


Machteld Huber, voormalig huisarts en grondlegger van positieve gezondheid, wordt vergezeld door huisartsen Hans Peter Jung en Karolien van den Brekel-Dijkstra, die dagelijks met dit gedachtegoed werken. Ze zijn allemaal verbonden aan het Institute for Positive Health.

  • Deel deze pagina: