Main content

Psychose anders bekeken

Auteur: Stijn Vanheule

Uitgever: Lannoo

Via 4 gevallenstudies die Lacan onder de aandacht bracht, krijgt de lezer een toegankelijk inzicht in de complexe redeneringen van de beroemde Franse psychoanalyticus. Jacques Lacan ontwikkelde een uniek denkkader om psychotische ervaringen te bestuderen en te behandelen. In dit boek brengt de auteur de finesses van Lacans denken over psychosen in kaart. Zijn volledige oeuvre komt aan bod, met bijzondere aandacht voor het klinisch materiaal waar Lacan van vertrekt en met oog voor zijn kritische dialoog met andere disciplines en theorieën. Dit boek is een grondige bewerking van The Subject of Psychosis a Lacanian Perspective. Erik Mertens stond mee in voor de vertaling.

  • Deel deze pagina: