Main content

Auteur: Iris van Zomeren

Uitgever: Elikser B.V. Uitgeverij

Het boek van waanzin naar wijsheid van Iris van Zomeren is geschikt voor zowel cliënten als therapeuten. Daarnaast kan het heel behulpzaam zijn voor eenieder die trauma meemaakt in zichzelf of in de omgeving en die daar inzicht in wil krijgen.

Het verhaal van Iris laat zien dat een succesvolle individuele traumagenezing mogelijk is“. Drs. R. Sangkasaad Taal, psychotherapeut

In dit boek vertelt Iris van Zomeren haar indrukwekkende levensverhaal. Een verhaal over een zeer onveilige jeugd met misbruik en mishandeling binnen het gezin, traumatische ervaringen met een pedoseksueel en de verwoestende gevolgen van pesten op school. Ze was nergens veilig. Zij kon alleen overleven door zich op te splitsen in meerdere persoonlijkheden. Na twee extreem heftige ervaringen kwamen de wortels van haar trauma meer en meer bloot te liggen.

Ze liet zich hierdoor niet afschrikken en ging de confrontatie aan met haar verleden

Door middel van zeer intensieve therapieën daalde ze samen met haar therapeuten af in de verschillende persoonlijkheden en ontdekte ze wat ze voor haar gedragen hadden, zodat een proces kon ontstaan van integratie en herstel. In dit samen met haar man Erik geschreven boek worden er gaandeweg het verhaal geregeld (spirituele) inzichten aangereikt, waarbij er ook veel aandacht is voor de mechanismes rond trauma en de verschillende therapeutische benaderingen die kunnen helpen bij het oplossen daarvan.

Voorwoord ‘van waanzin naar Wijsheid’

In dit boek neemt Iris aan de hand van haar eigen levensverhaal de lezer mee op een boeiende en indrukwekkende ontdekkingsreis. Zij vertelt daarin heel openhartig over de zeer traumatiserende ervaringen die zij als kind meemaakte en die zo heftig waren dat zij die alleen kon overleven door een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) te ontwikkelen.

Toen ik Iris leerde kennen, was zij al een aantal jaren in therapie bij mijn collega Judith Rothen. Bij haar had Iris al een behoorlijk voortraject afgelegd, waarbij de verschillende delen van de DIS waren geïntegreerd. Mede dankzij de vakkundige begeleiding van Judith liet zij daarmee zien dat een DIS niet iets hoeft te zijn waar je maar mee moet leren leven, zoals wel vaker gezegd wordt, maar dat het iets is waar je daadwerkelijk van kunt herstellen.

Iris kwam bij mij om nog wat gerichter aan het getraumatiseerde zenuwstelsel te werken

Hierbij maakte ik naast de lichaamsgerichte benadering Somatic Experiencing (SE) van dr. Peter A. Levine gebruik van diverse andere therapeutische benaderingen, zoals Tension & Trauma Releasing Exercises (TRE), Ego State Therapy (EST), Resource Therapy (RT) en Eye Movement Integration (EMI).

Iris beschrijft in dit boek in heldere en voor iedereen begrijpelijke taal hoe een aantal van deze benaderingen haar geholpen hebben om haar zenuwstelsel weer tot rust te laten komen. Wat ik ook bijzonder vind, is dat zij haar verhaal niet vertelt vanuit een slachtoffer dat blijft hangen in verwijten en het koesteren van pijn, maar meer beschouwend, dus met een zekere afstand.

Je zou haar proces kunnen vergelijken met een schelp die is opengegaan

Waarbij de parel die al die tijd in haar verscholen zat aan het licht is gekomen. Zoals ik wel vaker heb gezien bij cliënten heeft het trauma Iris niet zwakker gemaakt, maar juist sterker. Dit wordt ook wel posttraumatische groei (PTG) genoemd. Als therapeut heb ik veel geleerd in het contact met Iris. Soms was het ook voor mij moeilijk en zwaar, maar er zijn ook zoveel mooie momenten geweest. Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om een tijdje haar reisbegeleidster te mogen zijn, en na verloop van tijd een medereizigster.

Dit boek is een cadeau voor iedereen

Het is zeer geschikt voor zowel cliënten als therapeuten. Daarnaast kan het heel behulpzaam zijn voor eenieder die trauma meemaakt in zichzelf of in de omgeving en die daar inzicht in wil krijgen. Het verhaal van Iris laat zien dat een succesvolle individuele traumagenezing mogelijk is. Trauma is echter niet alleen een individueel probleem, maar ook een maatschappelijk probleem. Ik denk dan ook dat het heel belangrijk is dat er op maatschappelijk niveau gekeken wordt naar wat er mogelijk is op het gebied van de preventie van trauma. Daarbij is het mijns inziens uitermate belangrijk dat er voldoende goed opgeleide traumatherapeuten beschikbaar zijn, zodat we toe kunnen werken naar een wereld waarin we steeds minder geregeerd worden door trauma.

Ik wens de lezer veel leesplezier bij de ontdekkingsreis ‘van waanzin naar Wijsheid’.

Drs. Rachporn Sangkasaad Taal
Psychotherapeut


Iris van Zomeren heeft haar ervaringen (met onder andere DIS en psychoses) verwerkt in haar autobiografie van Waanzin naar Wijsheid. Het is een boek geworden dat naast haar levensverhaal ook inzichten aanreikt, bijvoorbeeld over de mechanismes van trauma. Daarnaast schrijft ze onder andere over overdrachtsgevoelens en het werken met deelpersoonlijkheden. Ook spirituele inzichten komen ruimschoots aan bod.

  • Deel deze pagina: