Main content

Herlinde Wynants, 60 jaar, is mama van 2 volwassen zonen, internist en ervaringsdeskundig in psychose-gevoeligheid sinds 2012.

Jaren werken met patiënten én zelf herstellen van verschillende psychoses zorgt voor een optelsom aan kennis die Herlinde graag met anderen deelt. In deze blog gaat Herlinde dieper in op de kwetsbaarheidstrompet, een spiegel van de hersteltrompet.

Herstellen van een psychose vraagt tijd

Het herstel van een acute psychose is niet eenvoudig, het vergt tijd. Dit herstel volgt in de onderstaande tekening de volle lijn en niet de stippellijn. De horizontale as stelt de tijd voor, de verticale de diameter van de hersteltrompet. In het begin wordt het herstel afgeremd door je kwetsbaarheid. Je kwetsbaarheid geeft je tegenwind. Naarmate je veerkracht in de loop van je herstel toeneemt krijg je wind in de zeilen en gaat herstellen steeds vlotter.

Zelf ervaarde ik een psychose als een reactie op een onderliggende extreme uitputting. Uitputting ontstaat wanneer je over een erg lange tijd stress ontwikkelt en je onvoldoende kan recupereren. Chronische stress maakt je ziek op lichamelijk, psychisch en sociaal niveau. Een kwetsbaarheid zoals psychosegevoeligheid maakt je op zijn beurt veel gevoeliger voor de negatieve effecten van stress.

Psychose, het topje van de (kwetsbaarheids)ijsberg

Doorgaans liggen er trauma’s aan de basis van deze kwetsbaarheid. Deze trauma’s worden in families vaak doorgegeven. Chronische stress put al je reserves uit, holt je levenskwaliteit uit en maakt je minder sociaal.
Een kwetsbaarheid voor stress, zorgt ervoor dat je meer spanning opstapelt. Deze opstapeling gebeurt in het begin onopgemerkt net zoals een ijsberg bijna onzichtbaar in het zeewater dobbert. Na een trigger, zoals een belangrijke levensverandering, die stress opwekt kan een psychose plots zichtbaar worden. De groei van kwetsbaarheid neemt ook toe met de opstapeling van spanning en stress, deze groei volgt een exponentiële groeicurve. Het zichtbaar worden van een psychose, is een omslagpunt in de knik van de exponentiële curve.

Uitputting en veerkracht zijn twee tegenpolen

Tijdens je herstel zorgt veerkracht ervoor dat je energiereserves aangevuld worden, je levenskwaliteit toeneemt en je socialer wordt. Ook je weerbaarheid bij stresserende situaties neemt toe. Wanneer je erg uitgeput bent dan is de kracht van je kwetsbaarheid erg groot en je veerkracht laag. Om dan je veerkracht te herwinnen start je best met heel kleine korte herstelopdrachten, die langer en wat uitdagender mogen worden naarmate de uitputting afneemt en je veerkracht groeit.

Veerkrachtig met het leven meeveren kan je leren

Veerkracht is kunnen spelen (blog spelen en herstel) verbinden en plezier maken. Experten in veerkrachttraining zijn de podiumkunstenaars (blog stem), de circusartiesten en de beoefenaars van krijgskunsten.
Zij ontwikkelen zelfexpressie en leren het zwaartepunt van hun lichaam laag te leggen. Moeiteloos en met plezier bewegen helpt mensen om de spanning in hun lichaam te regelen. Veerkrachtig met het leven meeveren en spelen is een leerproces. De kwetsbaarheid kan in dit leerproces vaak stokken in de wielen steken. De grotere vrijheid die veerkracht je schenkt kan immers erg onwennig aanvoelen. Een volgende blog gaat dieper in op dit onwennigheidsgevoel.


Meer blogs lezen van Herlinde kan via deze link

  • Deel deze pagina:

Reacties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *