Main content

Psychosenet gelooft in een multidisciplinaire aanpak om het herstel van cliënten te bevorderen. De sociaal werker is onmisbaar in die hulpverlening. Lees hier hoe Psychosenet die boodschap mee wil verkondigen.

Sociaalwerkconferentie 2018

Op 24 mei 2018 vond de sociaalwerkconferentie plaats waar ongeveer 1.000 sociaal werkers samenkwamen om te debatteren. De grote hoeveelheid deelnemers maakte duidelijk dat er een grote nood is aan het definiëren van het sociaal werk. Ook Psychosenet zat in de organisatie van deze conferentie. Enkele uitdagingen waar het sociaal werk  mee te maken heeft zijn superdiversiteit, vermarkting en vermaatschappelijking.

De eerste uitdaging, superdiversiteit, slaat niet enkel op de toename van het aantal mensen met een andere achtergrond. Het gaat evengoed over een aantal zaken die bepalen waar, hoe en met wie mensen samenleven.

Een tweede uitdaging is vermarkting. Dit gaat over de introductie van een marktlogica in een non-profit organisatie. Dit zou moeten zorgen voor vernieuwing en innovatie. Het is belangrijk de vraag te stellen in welke mate deze marktwerking effectief innovatie in de sociaalwerkorganisaties mogelijk kan maken.

Ook vermaatschappelijking is een belangrijke uitdaging. Hiermee verwijst men naar het bieden van een eigen zinvolle plek in de samenleving aan ieder individu. Het is belangrijk hen waar nodig te ondersteunen.

Na de conferentie werd geconcludeerd dat de mensenrechtenbenadering één van de belangrijkste uitgangspunten vormt.

Patiëntenrechten

Afgelopen dinsdag, 17 september 2019, nam Psychosenet deel aan de stakeholdermeeting te Brussel. We voelen ons nog steeds betrokken met dat waar een sociaal werker voor staat en de nieuwe conferentie die in 2020 zal doorgaan.

Gedurende de vergadering werd de aandacht gevestigd op het actieplan. Dit actieplan heeft tot doel om de mensenrechtenbenadering verder te verspreiden. Zowel de mensenrechten als de patiëntenrechten zijn nog te vaak ondergeschikt aan juridische en medische kaders. De bedoeling van het sociaal werk actieplan is nagaan wie welke acties onderneemt en hoe al deze acties aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Multidisciplinair

Psychosenet staat voor een zeer multidisciplinaire aanpak en ziet de sociaal werker daardoor als een spilfiguur, een belangrijke schakel in de geestelijke gezondheidszorg. De sociaal werker heeft momenteel

een ondergeschikte rol in die sector. We zijn ervan overtuigd dat elke hulpverlener, iedere patiënt, ieder familielid,…  een cruciale rol speelt in het herstel van patiënten. Iedereen draagt vanuit zijn kennis een steentje bij. Ook die sociaal werker.

Het is belangrijk dat sociaal werkers een brugfunctie hebben waarbij ze patiënten voldoende durven informeren over hun mensen- en patiëntenrechten.

We zijn op zoek naar E-experts Sociaal Werk voor het E-spreekuur.  Lijkt dit iets voor jou? Laat het ons weten via info@psychosenet.be.

  • Deel deze pagina:

Reacties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *