Main content

De Permanente Vorming Herstelondersteunende Geestelijke Gezondheidszorg academiejaar ’22 – ’23 loopt op zijn einde. De deelnemers stellen hun eindwerk voor en PsychoseNet zetelt mee in de jury.

Als eindproduct wordt op de laatste opleidingsdag van deze opleiding een poster voorgesteld met vernieuwingsideeën. Het eindproduct dient ter inspiratie van de werkcontext. Het is de bedoeling om in de toekomst de herstelondersteunende manier van werken mee uit te dragen.

Inhoud en reflectie worden omgezet in concrete projecten

De creativiteit en het engagement van de deelnemers leiden ook dit jaar tot heldere inzichten, vernieuwde invalshoeken en ontroerende momenten. Projecten worden voorgesteld. Grote, kleine, verfrissende. Projecten in samenwerking met. Bestaande projecten worden uitgediept of heropgenomen. Zelfvertrouwen groeit en zorgt ervoor dat heel wat deelnemers durven.

De eindwerken bieden telkens een antwoord op de vraag:

  1. Hoe ga je in jouw specifieke context verder met herstelondersteunend werk?
  2. Hoe betrek je anderen in je project?

Een greep uit het inspirerend samenzijn 

   • Het spanningsveld tussen het perspectief van de hulpverlener en de expertise van de cliënt pakken we vast om vandaar uit de dialoog telkens opnieuw op te starten
   • Herstelvisie moet gedragen worden, ook door directie (die we actief mogen uitnodigen om deel te nemen)
   • Bottem-up werken zorgt ervoor dat er uiteindelijk geluisterd moét worden
   • Hulpverleners mogen trots zijn, het therapeutisch klimaat werkt!
   • Bewustwording is een sleutelwoord en daarvoor hebben we elkaar nodig
   • Zijn we het soms verleerd om gewoon mens te zijn?
   • Een vergadering zonder voorgekauwde agendapunten, schept klimaat voor een open dialoog
   • Enlarge the system; als we vast zitten, moeten we uitbreiden, er is zoveel meer, dan op het eerste zicht aanwezig lijkt

Een groep mensen aan het woord die geëngageerd, geïnspireerd en gemotiveerd zijn om aan de herstelkar te blijven trekken. De kruisbestuiving die plaats heeft gevonden was voelbaar en zal ervoor zorgen dat dit kleine netwerk zijn tentakels verder zal uitspreiden. De herstelvisie is in goede handen.

Herstelondersteunende versus herstelgerichte zorg

Misschien merk je op dat de termen ‘herstelgerichte zorg’ en ‘herstelondersteunende zorg’ naast elkaar worden gebruikt?  Intussen wordt in Vlaanderen en Nederland kordaat gekozen voor ‘herstelondersteunende zorg’ (afgekort tot HOZ). Omdat het bij ‘herstel’ net over de persoon zelf gaat, is het niet aan hulpverleners om deze persoon hierin te richten. Hulpverleners kunnen wel ondersteunen bij dit herstel, vandaar de term ‘herstelondersteunende zorg’. 

Herstel is een proces en blijft dus altijd in beweging

Herstel is een eigen persoonlijk proces, om vanuit ontwrichtende ervaringen weer enigszins grip op het eigen leven te krijgen. In deze verdere zoektocht naar een hoopvol evenwicht, wordt bijzondere nadruk gelegd op kwaliteit van leven, op mogelijkheden, op eigen sterktes en hulpbronnen uit de omgeving. We kunnen enkel mensen ondersteunen in het persoonlijke herstelproces, als daarbij de richting wordt bepaald door de persoon zelf, vanuit een gelijkwaardige relatie. Het leren omgaan met mogelijke beperkingen én vertrouwen in eigen kunnen, rond alle levensgebieden en als een volwaardige deelnemer in de eigen omgeving, zorgen mee voor perspectief en zingeving. 

Omdat deze Permanente Vorming aan UGent doorheen de verschillende lesdagen net ook alle verschillende nuances van herstelondersteunende GGZ wil meegeven aan de studenten, is het belangrijk om dit ook al in de naamgeving van de opleiding duidelijk te maken. 

Proficiat aan alle deelnemers vanwege PsychoseNet en dankjewel voor jullie inspiratie.


Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de opleiding academiejaar ’23 – ’24? Bekijk dan het programma en de selectiecriteria via deze link en stel je kandidaat.

 

 

 • Deel deze pagina:

Reacties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *