Main content

Tijdens groepsvergaderingen leren wij, door het uitwisselen van ervaringen en elkaar moreel te ondersteunen, op een andere manier om te gaan met de problemen die het alcoholisme met zich meebrengt zoals: angst, onzekerheid en scheefgegroeide gezinsverhoudingen die het gevolg zijn van het drankprobleem. Door Al-Anon-vergaderingen bij te wonen, de Twaalf Stappen van Herstel (van AA overgenomen en aangepast aan onze eigen levenssituatie) toe te passen en door Al-Anon literatuur te lezen hebben velen de hulp gevonden die ze nodig hebben. Al-Anon beperkt zich tot het geven van morele ondersteuning. Zij verschaft geen onderdak en verleent geen materiële of financiële steun. Zij geeft ook geen medische of juridische bijstand en werkt niet mee aan wetenschappelijke onderzoeken. Verder heeft Al-Anon geen banden met religieuze, politieke of welke organisaties dan ook.

 
 
  • Deel deze pagina: