Main content

  • In de Campus Stad van het psychiatrisch ziekenhuis Asster kunnen volwassenen terecht voor een gespecialiseerde en intensieve psychiatrische behandeling en begeleiding (met uitzondering van volwassenen met een alcohol-afhankelijkheidsprobleem en personen met een verstandelijke beperking met psychiatrische problemen: beide doelgroepen worden in Campus Melveren behandeld).
  • Volwassenen met een psychiatrische problematiek:
    • Cluster voor volwassenen met depressie, angst, lichamelijk onverklaarbare klachten en persoonlijkheidsstoornissen: De Lier;
    • Cluster voor volwassenen met psychose: Orion;
    • Cluster voor volwassenen afhankelijkheid: Libra (drugs en seksuele gedragsstoornissen).
  • Deel deze pagina: