Main content

De jeugdteams bieden hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 17 jaar, aan ouders en aan gezinnen. Via gezinsgesprekken, oudergesprekken en/of individuele contacten met je kind werken we samen aan de vooropgestelde doelen. We zoeken een medewerker waarvan de opleiding en expertise aansluit bij jouw hulpvraag en noden. Bij de start van de begeleiding zal de hulpverlener zijn of haar manier van werken met jou en je kind bespreken.

Je hulpverlener zal regelmatig met jou de begeleiding evalueren en bijsturen als dat nodig is. Soms is er naast de reguliere zorg een bijkomend specifiek aanbod wenselijk. Dit aanbod kan zijn: gespecialiseerde onderzoeken, ondersteunende medicatie, individuele (spel)therapie, vaardigheidstraining, groepstherapie, … Je hulpverlener zal dit dan samen met je bespreken en in overleg met het multidisciplinaire team intern verwijzen naar een geschikte collega.

Bereikbaarheid

tram 2, 3 (halte Oudebareel of Van Roossens)
bus 33 (halte Oudebareel of Van Roossens)
bus 600, 601, 602, 605, 610, 620, 621, 629, 642, 648, 658, 670, 677 (halte Oudebareel)

  • Deel deze pagina: