Main content

Volwassenen (18-60 jaar)

Volwassenen die één of meerdere van onderstaande problemen vertonen en/of herkennen:

 • Psychische of psychiatrische problemen: depressie, dwanggedachten en / of dwanghandelingen, psychotische belevingen (hallucinaties, wanen, …), ernstige stemmingsschommelingen, angsten, fobieën, verslavingen, rouwverwerking, traumaverwerking, …
 • Relatieproblemen die gepaard gaan met of het gevolg zijn van ernstige psychische spanningen: scheidingsoverweging, geweld binnen de relatie, seksuele problemen, ernstige conflicten in het samenleven van ouders met ouder wordende kinderen, problemen bij de uitbouw van een nieuw samengesteld gezin na scheiding of overlijden, …
 • Psychosomatische klachten: allerlei lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, maag- en darmklachten, vermoeidheid, slapeloosheid, … zonder directe lichamelijke oorzaak
 • Verdere opvolging en behandeling na psychiatrische opname (psychiatrische nazorg)

De volwassenteams beschikken over een uitgebreid hulpaanbod:

 • Indicatiestelling
 • Informatie en advies
 • Diagnostisch onderzoek
 • Individuele therapie (kortdurend / langdurig)
 • Koppeltherapie
 • Gezinstherapie
 • Medisch-psychiatrische behandeling
 • Sociale begeleiding
 • Groepstherapie

Je kan best telefonisch een afspraak vastleggen voor een ‘eerste gesprek’. Dit kan op eigen initiatief of na verwijzing door een andere dienst of de huisarts.

Wij proberen om zo snel mogelijk na aanmelding een afspraak voor een eerste gesprek te geven.

Tijdens één of meerdere gesprekken (intakefase) gaat de therapeut dieper in op je hulpvraag om een zo  goed mogelijk zicht  te krijgen op de problemen én de mogelijkheden van jou en je omgeving. Indien nodig wordt, na jouw akkoord, informatie van andere betrokkenen  (o.a.  huisarts, familie, andere hulpverlening,…) opgevraagd om het beeld te vervolledigen. Na een teamoverleg volgt een adviesgesprek, waarin de therapeut uitvoerig toelicht welke vorm van (psychotherapeutische) hulp het meest geschikt lijkt. In dat gesprek kunnen ook alle vragen en bedenkingen omtrent dit voorstel aan bod komen.

Indien  een andere vorm van hulpverlening meer aansluit bij je hulpvraag verwijzen we door naar de meest geschikte dienst of organisatie.
In samenspraak met en mits akkoord van de cliënt kan samengewerkt worden met andere hulpverleningsinstanties zoals: de huisarts, de arbeidstrajectbegeleiding…

Omwille van het beroepsgeheim wordt geen enkele informatie  doorgegeven aan derden, tenzij je hiertoe zelf uitdrukkelijk toestemming geeft.

Wanneer een hulpverlener de oorsprongstaal van de hulpvrager niet spreekt, kan deze beroep doen op intercultureel bemiddelaars.

Ouderen (60+ jaar)

Voor ouderen die onderstaande problemen herkennen en/of vertonen:

Behalve de problemen zoals beschreven voor volwassenen, kunnen er volgende specifieke problemen optreden:

 • Omgaan met pijn, lichamelijke aftakeling, verminderde cognitieve vermogens en mobiliteit
 • Rouwverwerking
 • Angst voor naderend levenseinde
 • Psycho-organische stoornissen (geheugenstoornissen, dementie en preseniele syndromen, syndroom van Korsakow ten gevolge van chronisch alcoholisme)

De ouderenwerking richt zich tot de ouderen met psychische of psychiatrische problemen,
hun mantelzorgers en betrokken hulpverleners.

Ouderen kunnen voor hulpverlening terecht in alle deelwerkingen.

De teams beschikken over een uitgebreid hulpaanbod:

 • Indicatiestelling
 • Informatie en advies
 • Diagnostisch onderzoek
 • Individuele therapie (kortdurend / langdurig)
 • Koppeltherapie
 • Gezinstherapie
 • Medisch-psychiatrische behandeling
 • Sociale begeleiding
 • Groepstherapie

Je kan best telefonisch een afspraak vastleggen voor een ‘eerste gesprek’. Dit kan op eigen initiatief of na verwijzing door een andere dienst of de huisarts. Wij proberen om zo snel mogelijk na aanmelding een afspraak voor een eerste gesprek te geven.
Tijdens één of meerdere gesprekken (intakefase) gaat de therapeut dieper in op je hulpvraag om een zo  goed mogelijk zicht  te krijgen op de problemen én de mogelijkheden van jou en je omgeving. Indien nodig wordt, na jouw akkoord, informatie van andere betrokkenen  (o.a.  huisarts, familie, andere hulpverlening,…) opgevraagd om het beeld te vervolledigen. Na een teamoverleg volgt een adviesgesprek, waarin de therapeut uitvoerig toelicht welke vorm van (psychotherapeutische) hulp het meest geschikt lijkt. In dat gesprek kunnen ook alle vragen en bedenkingen omtrent dit voorstel aan bod komen.

Indien  een andere vorm van hulpverlening meer aansluit bij je hulpvraag verwijzen we door naar de meest geschikte dienst of organisatie.
In samenspraak met en mits akkoord van de cliënt kan samengewerkt worden met andere hulpverleningsinstanties zoals: de huisarts, sociale dienst, OCMW, dokter van ziekenhuis waar je werd opgenomen,…

Omwille van het beroepsgeheim wordt geen enkele informatie  doorgegeven aan derden,
tenzij je hiertoe zelf uitdrukkelijk toestemming geeft.

Wanneer een hulpverlener de oorsprongstaal van de hulpvrager niet spreekt, kan deze beroep doen op intercultureel bemiddelaars.


Hoeveel kost een consultatie?

Voor de (niet- medische) consultaties wordt een cliëntbijdrage gevraagd.
De tarieven werden opgelegd door de Vlaamse regering en gelden in alle 20 Nederlandstalige centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel.  Meer info vind je op de site van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

 • Deel deze pagina: