Main content

Volwassenen en ouderen (>18 jaar)

Waarom bent u naar het CGG verwezen?

Psychische klachten zoals angst, piekeren, somberheid en spanning komen regelmatig voor. 

In de meeste gevallen raken we hier zelf wel bovenop, dankzij de steun van familie of vrienden. Soms blijven de moeilijkheden echter aanhouden. Dan kan het goed zijn om er met een professionele hulpverlener over te praten. Een gesprek met bijvoorbeeld uw huisarts of een medewerker van het Centrum Algemeen Welzijnswerk is een eerste stap. Soms adviseren zij u om meer gespecialiseerde hulp te gaan zoeken, bijvoorbeeld in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Wat kan je verwachten? 

We zoeken samen met jou en de verwijzer naar wat de klachten zijn, waarmee ze samenhangen en wat zou kunnen helpen om deze te verminderen. Behandeling bestaat vaak uit gesprekstherapie, psycho-educatie of medicatie.

Bij vragen of onduidelijkheden over onze manier van werken, kun je uiteraard contact opnemen met de betrokken hulpverlener of het onthaal.

  • Deel deze pagina: