Main content

Iedereen kan in het leven wel eens te maken hebben met psychische of psychiatrische problemen.
Meestal komt men er op eigen kracht of met de hulp van vrienden of familie weer bovenop. Dit lukt echter niet altijd.

Daarom is het soms nodig of aangewezen om gespecialiseerde professionele hulp in te schakelen.
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt vzw biedt zorg aan kinderen, jongeren, gezinnen, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen.
De hulpverlening is ambulant, d.w.z. dat je er (na afspraak) op consultatie kan komen.

Wij bieden hulp op de tweede lijn. Dat betekent dat we mensen én hun omgeving behandelen wanneer hulp van de huisarts of de diensten maatschappelijk werk onvoldoende blijken. Je kan pas bij ons terecht als jouw huisarts, een CAW-medewerker… je naar ons hebben doorverwezen voor behandeling. 

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Passant is een gespecialiseerde voorziening, door de Vlaamse Overheid erkend en gesubsidieerd.

  • Deel deze pagina: