Main content

Kinderen- en jongerenwerking

Het Centrum richt zich tot kinderen, pubers en adolescenten (tot 18 jaar) met psychische problemen én tot hun ouders.

Enkele klachten waar verwijzers (ouders, scholen, CLB, …) vaak mee langskomen:

 • het kind/de jongere vertoont heel moeilijk of storend gedrag thuis en/of op school
 • het kind/de jongere werd gediagnosticeerd met een ontwikkelingsstoornis (vb. ADHD) en er zijn bijkomende problemen hierdoor, vb. laag zelfbeeld, problemen op school of in het gezin
 • het kind/de jongere heeft emotionele problemen (depressie,angsten, eet- of slaapstoornissen, hyperventileren, minderwaardigheidsgevoelens, een negatief zelfbeeld, …)
 • het kind/de jongere vertoont normoverschrijdend gedrag, zoals stelen, spijbelen, druggebruik, agressie, …
 • het kind/de jongere werd seksueel misbruikt, mishandeld of verwaardloosd en heeft therapie nodig

Aanmelden kan via de online aanmeldingsformulieren

Volwassenwerking

De volwassenteams van CGG Prisma richten zich tot volwassenen vanaf 18 jaar met ernstige psychische of psychiatrische problemen.

In deze werking komen mensen met problemen zoals:

 • angsten
 • depressiviteit
 • lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak
 • verslavingsproblemen
 • automutilatie
 • rouw-en verlieswerking
 • problemen in relaties
 • chronische pijn of ziekte, …

De volwassenteams richt zich naar volwassenen én ouderen.

De werking heeft speciale aandacht voor de maatschappelijke verankering van de problematieken. Er wordt een groot gewicht toegekend aan de rol van de maatschappelijke werkers in de diagnose, behandeling en begeleiding.

Naast het algemene hulpverleningsaanbod, heeft CGG Prisma ook enkele specifieke deelwerkingen voor volwassenen.

Ouderenwerking

Het ouderenteam richt zich tot volwassenen/ouderen vanaf 65 jaar met ernstige psychische of psychiatrische problemen. Ook de omgeving van de oudere (zoals partner of kind) kan, indien gewenst en mits akkoord van de cliënt, bij de begeleiding betrokken worden.

De begeleiding vanuit het ouderenteam kan plaatsvinden in het centrum zelf of, indien aangewezen, in het woon- en zorgcentrum of bij de cliënt thuis.

 • Deel deze pagina: