Main content

Het Centrum richt zich tot kinderen, pubers en adolescenten (tot 18 jaar) met psychische problemen én tot hun ouders.

Enkele klachten waar verwijzers (ouders, scholen, CLB, …) vaak mee langskomen:

  • het kind/de jongere vertoont heel moeilijk of storend gedrag thuis en/of op school
  • het kind/de jongere werd gediagnosticeerd met een ontwikkelingsstoornis (vb. ADHD) en er zijn bijkomende problemen hierdoor, vb. laag zelfbeeld, problemen op school of in het gezin
  • het kind/de jongere heeft emotionele problemen (depressie,angsten, eet- of slaapstoornissen, hyperventileren, minderwaardigheidsgevoelens, een negatief zelfbeeld, …)
  • het kind/de jongere vertoont normoverschrijdend gedrag, zoals stelen, spijbelen, druggebruik, agressie, …
  • het kind/de jongere werd seksueel misbruikt, mishandeld of verwaardloosd en heeft therapie nodig

Aanmelden kan via de online aanmeldingsformulieren

  • Deel deze pagina: