Main content

Kinderen en jongeren

Welke cliënten kunnen terecht bij onze jeugdteams?

Wanneer de psychische problemen of stoornissen van een kind zijn dagelijkse leven of dat van zijn directe omgeving belasten, kan het zinvol zijn om hulp te zoeken bij deskundigen die samen met het kind/de jongere, de ouders en andere zorgfiguren kunnen meedenken. 

Wij zijn een tweedelijnsvoorziening, wat betekent dat we kinderen met ernstige psychische problemen en hun omgeving behandelen wanneer hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, CLB medewerker, thuisbegeleider,…) onvoldoende zijn. 
Vagga Jeugdzorg werkt op verwijzing. Dit betekent dat cliënten op aanraden van een andere hulpverlener (bv. huisarts, CLB, thuisbegeleider,…) bij ons worden aangemeld. 

Vagga heeft jeugdteams in Antwerpen (0-5j, 6-11j, 12-17j) en Zoersel (0-18j). 

Wat bieden we als tweedelijnsvoorziening niet aan:

  • Sociale vaardigheidstraining
  • Psycho-educatie na een extern psychodiagnostisch traject
  • Opvoedingsondersteuning als hoofdvraag
  • Verwerkingsproblemen na overlijden of scheiding
  • Vragen die enkel over diagnostiek of attestering gaan

Kinderen/jongeren die aanmelden met een (het vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis als hoofdvraag, verwijzen we naar gespecialiseerde voorzieningen. Indien er hulp wordt gezocht voor een bijkomende GGZproblematiek, kunnen cliënten wel aangemeld worden in CGG Vagga.

Kinderen die opgroeien binnen conflictueus ouderschap: KLIK HIER voor meer info.

Hoe ziet ons aanbod er uit?

Afhankelijk van de vraag en situatie kan ons aanbod individueel of in groep zijn. Er kan ook met de ouders en/of het gezin gewerkt worden. Soms is er ook medische of medicamenteuze ondersteuning nodig en kan er een afspraak bij een kinder- en jeugdpsychiater gemaakt worden.

Wij vinden het belangrijk dat cliënten de nodige ondersteuning krijgen voor, tijdens en na de behandeling bij ons CGG. Daarom proberen wij zo veel als mogelijk samen te werken met andere hulpverleners (bijvoorbeeld een CLB-medewerker, thuisbegeleider, huisarts,…) en organisaties die betrokken zijn.

Volwassenen en ouderen

Wie kan er terecht bij onze volwassenenafdeling?

Wanneer de psychosociale of psychiatrische problemen je dagelijkse leven of het leven van je directe omgeving belasten, kan het zinvol zijn om hulp te zoeken bij deskundigen die samen met jou en je omgeving kunnen meedenken. 

Wij zijn een tweedelijnsvoorziening, wat betekent dat we mensen met ernstige psychische problemen én hun omgeving behandelen wanneer hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, diensten maatschappelijk werk,…) onvoldoende zijn.

Vagga heeft volwassenenteams in Antwerpen en Zoersel

Welke cliënten kunnen niet terecht bij onze volwassenenafdeling?

  • Cliënten die alleen een psychiatrisch consult nodig hebben, zonder begeleidingsvraag.
  • Nieuwe cliënten die in een crisissituatie worden aangemeld, moeten wij omwille van de beperkte intensiteit van ons hulpaanbod naar andere instanties verwijzen. Heb je dringend hulp nodig? Klik hier voor nuttige links. 
  • Cliënten van buiten het werkingsgebied worden verwezen naar een CGG in hun regio.

Hoe werken wij?

Afhankelijk van jouw vraag en situatie kan ons aanbod individueel of in groep zijn. Er kan ook samen met je partner en/of gezin gewerkt worden. Ons groepsaanbod voor volwassenen vindt u hier. Soms is er ook medische of medicamenteuze ondersteuning nodig en kan je een consult bij een psychiater krijgen.

Onze teams zijn multidisciplinair. Dit betekent dat ze bestaan uit een psychiater, psychologen, maatschappelijk werkers, psychologische assistenten, logopedisten en/of sociaal verpleegkundigen. De meeste van onze medewerkers hebben ook een bijkomende therapie-opleiding gevolgd vanuit verschillende stromingen. Deze verschillende disciplines werken samen en zoeken samen met jou welke aanpak het best bij je past.

Wij vinden het belangrijk dat je de nodige ondersteuning krijgt voor, tijdens en na de behandeling bij ons CGG. Daarom proberen wij zo veel als mogelijk samen te werken met andere hulpverleners (bijvoorbeeld de huisarts, CAW medewerker,…) en organisaties die betrokken zijn.

Alle medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Dit betekent dat alle persoonlijke informatie behandeld wordt met respect voor jouw privacy. Persoonlijke gegevens worden goed bewaard in een elektronisch dossier en nooit zonder jouw toestemming aan anderen doorgegeven.

  • Deel deze pagina: