Main content

Binnen de kinderen- en jongerenteams kan je terecht voor een gespecialiseerde behandeling van complexere psychische problemen waarvoor een meer intensieve begeleiding aangewezen is. We bieden hulp aan minderjarigen en hun context/omgeving m.b.t.

  • Ontwikkelingsstoornissen
  • Hechtingsproblemen
  • Internaliserende klachten zoals angst, depressie en psychosomatische klachten
  • Externaliserende problemen zoals agressief en overactief gedrag

In de begeleiding is er zowel aandacht voor het kind, de jongere en de context. Zo nodig zoeken we afstemming tussen de hulpvragen van de doorverwijzer, de context en het kind of de jongere. In navolging van de wetgeving ‘Rechtspositie van de minderjarige’ wordt de minderjarige zoveel mogelijk betrokken en heeft de minderjarige recht op inspraak in de behandeling.

Ons team is regiogebonden. Elke inwoner van de regio Hasselt-Tongeren kan beroep doen op ons team voor volwassenen. 

  • Deel deze pagina: