Main content

Voor wie?

 • Je woont in regio Halle-Vilvoorde
 • Je bent jonger dan 18 jaar of je hebt kinderen jonger dan 18
 • Je hebt al langer het gevoel dat het alleen niet meer gaat
 • Je geraakt er niet uit en zit in moeilijkheden (relaties, gezin,…)
 • Je hebt nood aan begeleiding
 • Een andere hulpverlener (huisarts, CAW, CLB,…) geeft aan dat wij je verder op weg kunnen helpen

Wat doen we?

In vertrouwen met jou in gesprek gaan over (met kleine kinderen eventueel via spel en materiaal): 

 • depressieve of angstige gevoelens
 • agressie
 • verslaving
 • dwanggedachten
 • autisme, AD(H)D
 • verlies/overlijden
 • zelfmoordgedachten
 • mishandeling, traumatische ervaringen
 • psychose: dingen horen, zien of denken die er niet zijn (hallucinaties)
 • … 
 • Deel deze pagina: