Main content

 Het crisisteam richt zich tot volwassenen vanaf 18 jaar in de thuissituatie met een psychiatrische problematiek in een acute crisis. men biedt crisisbegeleiding voor een duurtijdperiode tot één maand:
  • ondersteuning van de cliënt en zijn omgeving in de crisissituatie, gebruik makend van de krachten van de     patiënt en die van de omgeving
  • adequate organisatie van zorg/doorverwijzing bij/na psychiatrische crisis of crisisopname
  • kortdurende psychologische begeleiding
  • Deel deze pagina: