Main content

De Mobiele Teams Langdurige Zorg bieden ondersteuning aan mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid met een langdurig karakter. De ondersteuning gebeurt op de verschillende levensdomeinen met het oog op optimaal functioneren in de maatschappij en een maximale levenskwaliteit.

  • Deel deze pagina: