Main content

Mobiele teams voor langdurige zorg bieden behandeling en begeleiding, met aandacht voor activering en herstel, zolang dit nodig wordt geacht.

  • Het aanbod richt zich naar volwassenen psychiatrisch patiënten tussen 18 en 65 jaar met een verblijfplaats binnen de Noolim-regio.
  • De mobiele teams werken maximaal opnamevermijdend of opnameverkortend. De patiënt dient in te stemmen met interventies van de mobiele teams.
  • De mobiele teams voor langdurige zorg richten zich tot mensen met een ernstige en chronische psychiatrische problematiek die hulp en ondersteuning nodig hebben op meerdere levensdomeinen: geestelijke en lichamelijke gezondheid, wonen, werken, vrije tijd, …
  • Zij werken hiervoor samen met andere diensten.
  • Leeftijd tussen 18en 65 jaar.
  • Voor begeleiding door mobiel team langdurige zorg is er sprake van een ernstige en chronische psychiatrische problematiek die hulp en ondersteuning nodig hebben op meerdere levensdomeinen.
  • Deel deze pagina: