Main content

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne te Lede is een regionaal psychiatrisch centrum met zowel diensten in de intra- als extramurale sector. Vanuit een christelijke inspiratie streven wij naar een kwalitatieve zorgverlening binnen een humaan patiënt- en personeelsgericht klimaat. We trachten daarom aan iedere gebruiker verantwoorde zorg te verstrekken die voldoet aan kwaliteitsvereisten zoals doeltreffendheid, doelmatigheid, continuïteit, maatschappelijke aanvaardbaarheid en gebruikersgerichtheid.

  • Deel deze pagina: