Main content

  • Psychiatrische behandeling en/of begeleiding voor jongeren, volwassenen en ouderen in dagbehandeling, opname, via postkuur, outreach en nazorg. Er is een beperkte poliklinische werking.
  • Crisiszorg en intensieve behandeling
  • Stemmings- angst en persoonlijkheidsstoornissen: dagbehandeling, opnamedienst en vervolgbehandeling
  • Psychosezorg: dagbehandeling, opname en behandeling
  • Herstelondersteunende zorg: dagbehandeling en rehabilitatieafdeling voor ernstige en langdurige problematiek
  • Personen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek: opname en behandeling – outreach
  • Behandelunit voor mensen met psychiatrische problemen en niet aangeboren hersenletsel(NAH)
  • Gerontopsychiatrie: opname en kortdurende behandeling voor ouderen met psychiatrische problemen.
  • Deel deze pagina: