Main content

De Wierde biedt begeleiding aan mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Een deel van deze leefgroep bestaat uit geïnterneerden.

Subdoelgroepen NAH die een intensieve behandeling aangeboden krijgen:

  • personen met neurocognitieve beperkingen door een middel (Korsakov)
  • combinatie van NAH en andere psychiatrische problematiek
  • in mindere mate personen met traumatische hersenschade

We onderscheiden ons door steeds te vertrekken vanuit de mogelijkheden en krachten van de patiënt. Symptoomvermindering is niet noodzakelijk de primaire doelstelling. We spelen creatief in op de individuele noden om de kwaliteit van leven te vergroten. Hierbij komen alle levensdomeinen aan bod. Binnen onze werking laten we ons sterk inspireren door de herstelgerichte visie.

  • We werken met specifieke instrumenten vanuit het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) bv door het opstellen van een persoonlijk profiel waarin we o.a. op zoek gaan naar de wensen van de patiënt. Dit alles zorgt voor een sterk doelgerichte en geïndividualiseerde werking.
  • We zoeken met de patiënt en zijn naasten naar de meest optimale situatie buiten de muren van de instelling. Stapsgewijs laten we de patiënt kennis maken met zijn mogelijkheden en omgaan met zijn beperkingen. Waar nodig installeren we de gepaste compensaties (‘protheses’).

 

  • Deel deze pagina: