Main content

De werking van het mobiel crisisteam Impact kadert binnen het Netwerk Geestelijke Gezondheid Zuid-West-Vlaanderen (zorgvernieuwingsproject artikel 107). Dit team biedt tijdelijke, intensieve screening en GGZ-gespecialiseerde behandeling en begeleiding aan huis voor mensen  in een psychische crisis of mensen die intensieve psychiatrische begeleiding nodig hebben. De begeleiding omvat

  • Risicotaxatie
  • Crisisopvang / crisishulp
  • Aanzet tot medicamenteuze of andere behandelmogelijkheden
  • Kortoplossingsgerichte componenten
  • Motiverende componenten
  • Hervalpreventieve methodes.

De duur en de intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de zorgvraag.

  • Deel deze pagina: