Main content

a) Nachtopvang: Actieve rehabilitatiesetting voor jonge mensen met een chronisch psychotische problematiek. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de individuele noden op het vlak van “werken”, “wonen” en “vrije tijd”.

b) Dagcentrum: aavullend op een dagactiviteit buiten het centrum (of als overgangsfase) organiseert het dagcentrum zinvolle dagactiviteiten (sport, foto-atelier, gespreksgroepen, uitstappen,…) Groepswerk: voornamelijk zelfredzaamheidstraining (= sociale vaardigheidsontwikkeling); Individuele begeleiding: psychotherapie en sociale, begeleiding; Ruim aanbod aan dagactiviteiten.

Het Psycho-Sociaal Centrum St.-Alexius-Elsene biedt psychosociale opvang en begeleiding voor (jong)volwassenen met een psychotische problematiek. Het is een kleinschalige voorziening met een aanbod van partiële hospitalisatie (zowel dag- als nacht-) en intensieve psychiatrische thuisbegeleiding Privaat psychiatrisch ziekenhuis: – opvang van volwassenen met een neuro-psychiatrische problematiek (daghospitalisatie, 11 A1-bedden): observatie en behandeling – opvang van volwassenen met een neuro-psychiatrische problematiek (nachthospitalisatie, 33 A2-bedden): observatie en behandeling – postkuur: nazorg op maat na een opname in het nacht- of het daghospitaal of een andere psychiatrische voorziening

  • Deel deze pagina: