Main content

De mobiele B-teams begeleiden mensen in hun eigen leefomgeving. Er wordt een systematisch te evalueren begeleidingsplan opgesteld, en dit alles samen met de patiënt en diens netwerk. Elke patiënt krijgt een houvastbegeleider toegewezen. De frequentie van huisbezoeken is afhankelijk van de noden van de patiënt en kan verhoogd worden met als doel stabiliteit te herwinnen en een eventuele ziekenhuisopname te voorkomen. Indien een opname toch noodzakelijk wordt, houdt het team contact met de patiënt en diens behandelteam met als doel de opnameduur zo kort mogelijk te houden.

  • Deel deze pagina: